Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 25/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a225c120.php3

Client/server

Doba, kdy všichni museli dělat všechno, je snad již konečně za námi, A to i ve světě počítačů a počítačových sítí. I zde se totiž ukázalo, že je výhodné zavést určitou specializaci jednotlivých komponent počítačových systémů, resp. uzlů sítí.

Vezměme si jako příklad právě počítačovou síť. Jeden z jejích uzlových počítačů může být vybaven velkým diskem, který si ale nenechává jen sám pro sebe. Jeho využití může zprostředkovávat i ostatním uzlovým počítačům, které si na něm mohou uchovávat své soubory. Počítač vybavený velkým diskem tak vlastně nabízí jeho využití jako svou službu ostatním uzlovým počítačům. Staví se tím do role poskytovatele služby - tzv. serveru - zatímco ostatní uzlové počítače, které tyto služby využívají, se dostávají do postavení jeho klientů.

Je-li nabízenou službou již zmíněná možnost uchovávání celých souborů, je její poskytovatel označován jako file server (souborový server). Jiným typickým příkladem serveru je print server (tiskový server), který svým klientům nabízí tisk jejich souborů na své tiskárně. Dalšími příklady mohou být faxové servery, modemové servery apod.

Služby nabízené serverem nemusí mít pouze povahu sdílení technických prostředků - může jít také o poskytování nejrůznějších informací nebo informačních služeb, jako např. u tzv. serveru jmen (name server), který pro své klienty slouží jako jakási obdoba telefonního seznamu či adresáře. Další (dnes velmi oblíbenou) možností, jsou tzv. okénkové servery (window server), které svým klientům zajišťují veškeré zobrazování na jejich displejích (jako je tomu např. v systému X Window).

Pojmy "klient" a "server" se však zdaleka netýkají jen celých počítačů resp. samostatných hardwarových celků. V roli klienta a serveru mohou vůči sobě vystupovat např. dvě úlohy, provozované na dvou různých počítačích, nebo dokonce i na témže počítači ve víceúlohovém prostředí. Jde tedy spíše o vzájemný vztah mezi dvěma samostatnými komponentami, pro který je podstatný charakter jejich vzájemné interakce: poskytování služeb (serverem) resp. jejich využívání (klientem).