Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 13/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a213c120.php3

TSR

Životní cyklus většiny programů bývá dost monotónní. Když si uživatel vyžádá spuštění některého programu, operační systém jej načte (obvykle z disku), zavede do paměti a předá mu řízení. Další už je na vlastním programu - ať ukáže, co umí. Když se pak uživatel rozhodne práci s programem ukončit, vrací se řízení zpět operačnímu systému. Vlastní kód programu, který skončil svůj běh, již není zapotřebí zachovávat, a tak jej operační systém může podle potřeby přepsat - například dalším programem, jehož spuštění si uživatel vyžádá a který operační systém zavede do téže oblasti paměti.

Existují však případy, kdy je nutné, aby kód programu "přežil" v paměti i poté, co vlastní běh programu skončí a řízení je vráceno zpět operačnímu systému. Důvodem je nejčastěji potřeba vhodným způsobem modifikovat či doplnit činnost některé složky operačního systému. V našich zeměpisných šířkách je typickým příkladem nutnost nahradit resp. upravit ovladač klávesnice tak, aby uměl pracovat i s naší diakritikou. Aby nový ovladač mohl řádně fungovat, nesmí být jeho kód v paměti samozřejmě ničím přepsán.

Musí tedy existovat mechanismus, s jehož pomocí může právě probíhající program požádat operační systém, aby ukončil jeho běh (tj. převzal si řízení), ale vlastní kód programu zanechal i nadále v paměti a nepřepisoval jej. V operačním systému MS DOS tento mechanismus existuje ve formě (dokonce dvou) služeb nazvaných příznačně "Terminate and Stay Resident", doslova tedy "ukonči a zůstaň rezidentní".

Program, který chce zanechat svůj kód trvale v paměti, musí skončit svůj běh voláním služby tohoto typu. V angličtině se pro označování takovýchto programů vžila zkratka TSR, odvozená právě od názvu "Terminate and Stay Rezident" zmíněných služeb MS DOS-u. V češtině se nejčastěji používá označení "rezidentní program", v odborném žargonu pak poněkud zavádějící termín "rezident".

Rezidentní programy jsou dosti rozšířené zvláště v případě operačního systému MS DOS, kde jsou touto formou realizovány nejrůznější ovladače, doplňky a rozšíření operačního systému, jeho nadstavby, systémové utility, ochranné prostředky proti šíření virů apod.