Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 12/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a212c120.php3

Interface

Ne nadarmo se říká, že mají-li si dva porozumět, musí mluvit stejnou řečí. Jde-li např. o počítač a tiskárnu, je touto jejich společnou řečí stejný typ používaných konektorů, stejné zapojení signálů na těchto konektorech, stejný význam, přisuzovaný jednotlivým signálům, stejný formát přenášených dat apod. Obecně stejné konvence, které definují způsob propojení a vzájemnou komunikaci dvou celků.

Pokud se dva celky dohodnou na společných konvencích a začnou je při svém vzájemném styku uplatňovat, lze si to představit také tak, že se na sebe "stejně tváří", nebo že si "nastavují stejnou tvář". Právě tato představa se zřejmě stala základem anglického termínu interface, který označuje právě ony společné konvence, pravidla či postupy, týkající se vzájemného propojení a vzájemné komunikace dvou celků.

Doslovný český překlad "meziksicht" se pro svou zlidovělost neujal, a tak se do našich názvoslovných norem prosadil ekvivalent "rozhraní". Sice méně výstižný, po jazykové stránce ale zřejmě plně vyhovující.

Pojem "interface" resp. "rozhraní" se netýká jen hardwaru, jako např. výše naznačené rozhraní mezi počítačem a tiskárnou. Chtějí-li spolu komunikovat např. dva programy, také musí mezi nimi existovat společná dohoda o tom, jak to budou dělat. Tedy vhodné rozhraní. Stejně tak se pojem rozhraní používá i pro "tvář", kterou svému uživateli předkládá aplikační program - mnohé programy se dnes pyšní svým grafickým uživatelským rozhraním (GUI - Graphical User Interface).

Jde-li však o vzájemné propojení dvou hardwarových celků, obvykle se pod pojem rozhraní zahrnují také technické prostředky, které toto propojení realizují - např. deska sériového rozhraní (sériový interface) apod.