Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 6/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a206c120.php3

RISC vs. CISC

Mezi lidmi, kteří navrhují počítače, byl velmi dlouhou dobu rozšířen názor, že čím bohatší instrukční soubor bude mít procesor počítače, tím bude celý počítač výkonnější. Jednotliví výrobci se pak doslova předháněli v tom, kolik činností se jim podaří zabudovat do hardwaru a programátorům nabídnout ve formě velkého repertoáru často velmi komplikovaných strojových instrukcí a způsobů adresování. Vycházeli přitom z předpokladu, že při tvorbě programů budou tyto "bohaté" instrukce s výhodou využívány.

To, co mohlo platit v "dávné" době, kdy se ještě programovalo převážně v asembleru, již dnes neplatí. Rozsáhlé testy různých typických programů ukázaly, že předpoklad výrobců není splněn: z bohatého repertoáru strojových instrukcí se v praxi používá jen velmi malá skupina základních a velmi jednoduchých instrukcí, zatímco ostatní se využívají jen minimálně.

Mít k dispozici silné nástroje, ale využívat je jen minimálně, by samo o sobě nemuselo být na závadu. Otázkou ovšem je, zda to není zbytečně drahý luxus - zda samotná existence složitých, byť nepoužívaných nástrojů nekomplikuje využití těch jednodušších, které opravdu používáme. A právě zde je kámen úrazu: procesor, který má bohatý repertoár strojových instrukcí a způsobů adresování, nutně musí být značně komplikovaný a v důsledku toho i pomalý. Provedení i těch nejzákladnějších a nejjednodušších instrukcí trvá u takovéhoto procesoru déle, než by mohlo trvat na jednodušším procesoru - který nemusí být připraven na tolik různých instrukcí a způsobů adresování.

Jakmile si výrobci uvědomili tuto skutečnost, přišli s myšlenkou redukovat instrukční soubory svých procesorů právě na ty nejjednodušší instrukce, které jsou nejvíce využívány, vybavit je pouze těmi nejnutnějšími způsoby adresování, a implementovat je tak, aby byly prováděny co nejrychleji. Tak vznikla koncepce, označovaná příznačně RISC, neboli Reduced Instruction Set Computer, čili koncepce počítačů s redukovaným souborem instrukcí. Pro odlišení se původní koncepce počítačů s "bohatým" instrukčním souborem označuje jako CISC, neboli Complex Instruction Set Computer.

Koncepce RISC se však netýká jen pouhého redukování instrukčního souboru. Je to spíše celá soustava názorů a představ o tom, jak by měl být počítač realizován a jak by měl fungovat.