Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 5/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a205c120.php3

Yellow pages

Prvni telefonní seznam na světě byl vydán v únoru roku 1878 v USA, ve městě New Haven ve státě Connecticut. Byl to jednostránkový seznam přibližně padesáti jmen místních telefonních abonentů a byl zajímavý tím, že neobsahoval žádná telefonní čísla ani adresy. Proč také, když spojovatelka v telefonní ústředně znala všechny jménem.

První telefonní čísla se objevují až o dva roky později v telefonním seznamu, vydaném ve městě Lowell ve státě Massachusetts. Vypukla zde totiž epidemie spalniček, a v telefonní ústředně musely náhle zaskakovat méně zkušené operátorky. Než se naučily znát všechny jménem, pomáhaly si očíslováním jednotlivých telefonních účastníků.

Poněkud prozaičtější pohroma potkala v roce 1883 tiskárnu ve městě Cheyenne ve státě Wyoming. Právě v okamžiku, kdy se měl začít tisknout místní telefonní seznam, zde totiž došel papír. Tedy ten bílý, na který se obvykle tisklo. Na skladě však byla zásoba žlutého papíru, a tak místní telefonní seznam vytiskli na něm.

O třináct let později, v roce 1906, si na tuto příhodu zřejmě vzpoměli v Detroitu, kde začali poprvé vydávat dva odlišně koncipované telefonní seznamy. Jeden s abecedním řazením účastníků podle jejich jména či názvu (u institucí), tedy zhruba v té podobě, jak jej známe u nás, a druhý pouze pro instituce a firmy, uspořádaný podle oboru jejich činnosti, poskytovaných služeb či nabízených produktů. Aby se oba seznamy snadno rozlišily, začal se ten druhý, s věcným uspořádání, tisknout na žlutý papír, zatímco původní seznam (s abecedním řazením) na papír bílý.

Charakteristická barva papíru pak dala vzniknout názvům, které se pro oba druhy telefonních seznamů vžily. Seznam institucí a firem, uspořádaný věcně podle činnosti, služeb či nabízených produktů, se označuje jako yellow pages, doslova "žluté stránky". Pokud je třeba od něj odlišit seznam s abecedním řazením, označuje se jako white pages, doslova "bílé stránky".