Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 3/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a203c120.php3

Re-engineering

Také se vám stává, že dokončíte nějakou práci, a máte náhle pocit, že by bylo lépe začít úplně znovu a všechno udělat jinak? Je to asi přirozené, neboť člověk se přece jen neustále učí a získává nové zkušenosti, které samozřejmě ovlivňují jeho rozhodování i výběr možných řešení jednoho a téhož problému. Díky pokrokům v nejrůznějších technologiích se navíc mění také nástroje, které lidé mohou k řešení svých úkolů používat.

Řešení, která ve své době mohla být skutečně optimální, se mohou velmi brzy stát neefektivními, a to nejen vzhledem k dostupnosti nových technologií, postupů a metod, ale také pro větší zkušenosti svých řešitelů a jiný pohled na řešení téhož problému, který mezitím získali.

Nelze se proto divit, že mnohé obchodní firmy v počítačově vyspělých zemích, které jsou bytostně závislé na výkonnosti svých různých agend, informačních a expertních systémů a dalších počítačových služeb, dnes uvažují o jejich zefektivnění. Nikoli však úpravami a dodatečným vylepšováním, ale skutečným předěláním od samého základu, s využitím všech dnes dostupných poznatků, zkušeností, technologií a metod. Názory na efektivnost tohoto přístupu se sice poněkud různí, v každém případě je ale na světě nový trend, který již má i své jméno: re-engineering.