Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 2/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a202c120.php3

Debugging

Stalo se to v USA, někdy v roce 1945, kdy počítač Mark II zase jednou nepracoval tak, jak měl. Technici zkoušeli všechno možné a časem se dostali i ke kontrole všech relé, které vytvářela operační paměť tohoto počítače. A zde našli poněkud kuriózní příčinu chyb - obyčejnou malou můru, která vlétla do útrob počítače. Dostala se až mezi kontakty jednoho relé, a ty svým spínáním záhy ukončily její životní dráhu. Tak ji našli technici počítače, spečenou mezi kontakty relé, které sice bylo sepnuté, ale díky zbytkům můry mezi příslušnými kontakty nevytvářelo vodivé spojení.

Technici příčinu závady pečlivě zadokumentovali - zbytky můry nalepili přímo do provozního deníku - a když měli příště lokalizovat příčinu nějaké chyby, žertem říkali, že jdou zase hledat nějakou můru nebo podobný hmyz. A jelikož americká hovorová angličtina používá pro označení hmyzu slovíčko bug, rázem se z toho stalo odstraňování hmyzu neboli debugging.

Nový termín v počítačové terminologii zdomácněl a dodnes se používá pro označení činnosti, která má za cíl najít a odstranit příčinu nesprávného chování, ať již v hardwaru, nebo v softwaru.