Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s246.php3

Paušálně tarifikovaná pevná linka

Druhá složka nákladů na tzv. připojení pevnou linkou, tedy poplatek providerovi, je tradičně odvozena od maximální propustnosti spoje, kterým je zákazník připojen, a tudíž má i paušální charakter - uživatel tedy platí za připojení určitou konkrétní rychlostí, například 64 kbps, 128 kbps atd.

Konkrétní ceny přitom díky konkurenci mezi providery neustále klesají, a i v dnešní době jsou v jednotlivých nabídkách dosti velké rozdíly. Následující tabulka uvádí orientační přehled cen za připojení pevnou linkou rychlostmi 33,6, 64 a 128 kbps (které jsou v praxi nejžádanější), u několika vybraných providerů. Nezahrnuje zřizovací poplatky, ani další podmínky či další služby v ceně (například poskytnutí směrovače).

Poskytovatel 33,6 kbps 64 kbps 128 kbps
Bohemia.Net 9100 19100 38100
Cesnet 13500 23500 43600
CzechNet 9900 19900 39900
CZCOM 11900 19990 39990
Eunet 23100 (jen 28,8 kbps) 37650 72500
GTS 8888 22000 43000
InWay 12900 19900 38900
PVT 13500 26000 49000
Internet OnLine 11000 (jen 28,8 kbps) 21000 41000
Ginet 9900 20000 38000
Czech OnLine (VOL) 12000 18000 33000