Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s247.php3

Počítaná pevná linka

Mezi připojením pevnou linkou a komutovaným připojením je stále velmi velký cenový rozdíl. Současně s tím existuje na trhu poměrně velký a dosud neuspokojený segment uživatelů, kterým komutované připojení nepostačuje či nevyhovuje, ale klasické připojení pevnou linkou je pro ně příliš nákladné. Proto se provideři snaží oslovit tento potenciálně velký segment uživatelů nabídkou jiné než paušální tarifikace pevného připojení. Snaží se nabízet pevnou linku tarifikovanou nikoli paušálně, v závislosti na maximální propustnosti příslušného spoje, ale podle "skutečně využitých služeb", konkrétně podle objemu přenesených dat. Vše přitom souvisí i s nabídkou sdíleného bezdrátového připojení (či připojení pomocí rozvodů kabelové televize), kde je zpoplatňování podle objemu skutečně přenesených dat dokonce nutností (kvůli vysoké nárazové rychlosti). Poskytovatelé pevného připojení pak samozřejmě hledají cesty, jak této konkurenci čelit.

Cena za takto zpoplatňované připojení (kterému se začíná říkat "počítaná pevná linka") může být poměrně příznivá, viz následující příklady:

  • Ginet, "počítaná pevná linka" 33,6 kbps: paušál 1000,- Kč, zahrnuje přenos 100 MB dat, každých dalších 100 MB stojí 500,- Kč
  • Ginet, "počítaná pevná linka" 64 kbps: paušál 5000,- Kč, zahrnuje přenos 1 GB dat, každých dalších 400 MB stojí 2000,- Kč
  • InWay High.Way : paušál 4000,- Kč, zahrnuje 1 GB dat, každý další GB stojí 4000,- Kč
  • CZCOM Eco 33,6 kbps: paušál 4500,- Kč, zahrnuje 250 MB dat, nad 1 GB již paušální sazba 13900,- Kč
  • CZCOM Eco 64 kbps: paušál 9900,- Kč, zahrnuje 500 MB dat, nad 1,7 GB již paušální sazba 21900,- Kč
  • Bohemia.net 64 kbps: paušál 3900,- Kč, zahrnuje 1 GB, za každý další GB stojí 4000,- Kč
  • Bohemia.net 128 kbps: paušál 6900,- Kč, zahrnuje 1 GB, za každý další GB stojí 4000,- Kč
  • Eunet Volume Based Charging 33,6 kb/s: paušál 3900,- Kč, pokrývá 100 MB, každých dalších 100 MB stojí 650,- Kč
  • Eunet Volume Based Charging 128 kbps, paušál 10900,- Kč, pokrývá 100 MB, každých dalších 100 MB stojí 650,- Kč

Na službě High.Way firmy InWay je přitom zajímavé, že cena je stejná pro různé rychlosti připojení (64 kbps, 128 i 256 kbps), přičemž odlišný je pouze zřizovací poplatek. Bude jistě zajímavé sledovat, zda tento trend do budoucna převládne.