Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s245.php3

Připojení pevnou linkou

Rozdělení nákladů na dvě složky - na poplatky za spojení a na poplatky providerovi za samotný přístup k Internetu - platí i pro připojení tzv. pevnou linkou. Oproti komutovanému připojení je zde rozdíl jen v tom, že první složka nepředstavuje telefonní poplatky, ale náklady na takový druh pevného připojení, který je použit - tedy například na pronájem datového okruhu telefonního typu, nebo na pronájem digitálního datového okruhu, či na pronájem mikrovlnné přenosové cesty. Kromě toho může být příslušné propojení realizováno prostředky zákazníka, který pak platí jen jednorázové pořizovací náklady na příslušné technické prostředky (například když si pořídí potřebné vybavení pro bezdrátový přenos).

Pro ilustraci lze uvést příklady cen některých datových okruhů. Například okruh telefonního typu (tzv. analogový dvoudrát), který po osazení vhodnými modemy postačuje pro datové přenosy do rychlosti 33,6 kbps, bude možné pořídit od SPT Telecom od října 1999 za jednotnou cenu 1890,- (bez DPH, v rámci obce). Dnes takovýto okruh přijde na částku od 1050,- až 2780,- (s DPH, v rámci UTO), a to podle toho, přes kolik telefonních ústředen SPT Telecom okruh zřídí. Srovnatelný digitální okruh, použitelný pro přenosy rychlostí 64 kbps, přijde v rámci obce od SPT Telecom na 9800,- Kč (jde o tzv. dohledovaný okruh služby Premium). Rychlejší okruhy a okruhy na větší vzdálenosti jsou samozřejmě patřičně dražší - podrobnější cenové údaje však již jdou za rámec tohoto článku.