Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s244.php3

Připojení přes ISDN

Připojování k Internetu přes síť ISDN bylo zpočátku chápáno providery jako zcela odlišná služba od komutovaného připojování přes běžnou telefonní síť. Hlavně pak bylo zpoplatňováno jinak, a to podstatně dráže než běžné komutované připojení. S postupem času, s rozvojem ISDN i s konkurencí mezi providery však došlo ke sblížení obou způsobů připojení - což lze považovat za logický a zákonitý proces, protože z hlediska zátěže, kterou oba způsoby připojení mohou vytvářet vůči sítí providera (a to je zřejmě rozhodující moment pro zpoplatňování) mezi nimi není zase až tak velký rozdíl: v případě ISDN jde o 64 kilobitů za sekundu, zatímco u komutovaného připojení může jít až o 56 kilobitů za sekundu.

Cena za ISDN připojení se poprvé vyrovnala v březnu letošního roku u providera Bohemia.Net, který jako první přestal rozlišovat zda jde o běžné komutované připojení či o připojení přes ISDN, a nabízí časově neomezené připojení za 850- Kč měsíčně. Příkladem dalšího providera, který učinil totéž je Telenor Internet, který nabízí časově neomezený přístup za 595,- měsíčně. Oba přitom nabízí další slevy při objednávce připojení na delší období. Celá řada jiných providerů však ISDN stále považuje za samostatný a specifický druh připojení, a zpoplatňuje jej samostatně. Například:

  • VOL: 1850,- Kč, paušálně bez časového omezení
  • Internet OnLine ISDN: 989,- paušálně bez časového omezení

Pro ISDN připojení přitom platí stejné rozložení nákladů na dvě složky, jako u běžného komutovaného připojení. Výše uváděné ceny přitom představují pouze druhou složku (poplatky providerům). Za faktické používání ISDN připojení je kromě toho nutné platit ještě telefonní poplatky, odpovídající první složce. Ty jsou v případě ISDN shodné s poplatky (tarify) za běžné komutované připojení (odlišný je pouze měsíční paušál za existenci ISDN přípojky, který je vyšší oproti paušálu za existenci běžné telefonní linky). Stejně tak platí pro ISDN připojení i tarif Internet99 (včetně sestavovacího poplatku).