Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s243.php3

Komutované připojení celé sítě LAN

Komutované připojení, určené k připojení jednoho počítače a popisované v předchozích odstavcích, lze využít i pro připojení více počítačů, realizované formou sdílení jedné individuální přípojky (viz článek "Co znamená připojit se k Internetu"). Důvodem je skutečnost, že jde o řešení které efektivně předstírá připojení jediného počítače (který funguje jako brána a umožňuje přístup k internetovým službám i dalším počítačům, které jsou za ním "schovány".

Poskytovatelé připojení však obvykle pamatují i na takové řešení, kdy je komutovaným způsobem připojena i celá síť LAN (bez toho, že by její "síťová povaha" byla skrývána, tak jako při sdílení individuální přípojky). takovéto připojení obvykle vyžaduje nasazení vhodného směrovače (použitelného pro komutované linky), a bývá také tarifikováno odlišně od individuálního připojení jednoho počítače (tj. je dražší). V ceně toho připojení celé sítě LAN může být i přidělení potřebného počtu IP adres pro jednotlivé počítače v síti, a dále provoz sekundárního name serveru pro zákazníkovu doménu, i funkce tzv. poštovního spoolu, pro dočasné ukládání poštovních zpráv v době, kdy komutovaně připojená síť LAN není právě dostupná. Mezi jednotlivými providery, kteří tuto službu nabízí, však existují poměrně velké rozdíly. Příklady:

  • VOL připojení sítě: paušál 600,- Kč, zahrnuje 480 hodin ročně, každá minuta navíc 1,- Kč
  • VOL připojení sítě: paušál 1500,- Kč, zahrnuje neomezenou dobu připojení
  • PVT.OFFICE Zelený, paušál 2490,- Kč, zahrnuje 3000 minut připojení, každá další minuta stojí 1,70 Kč
  • PVT.OFFICE Červený, paušál 5200,- Kč, zahrnuje neomezenou dobu připojení
  • DialEUnet, paušál 5000,- Kč, zahrnuje 5 hodin připojení, každá další minuta stojí 3,- kč
  • DialEUnet, paušál 17000,- Kč, zahrnuje neomezenou dobu připojení

Někteří provideři se ke komutovanému připojení celé sítě LAN staví stejně jako k připojení jediného počítače, a zpoplatňují jej stejným způsobem - příkladem může být výše popisovaný tarif Czech Netu, který je shodný pro komutované připojení celé sítě i jednotlivého počítače. Je to zřejmě nejpřirozenějším řešením, ke kterému směřují i technická opatření - v případě sdílení individuální přípojky provider vlastně ani neví, že fakticky připojuje více počítačů. Přitom u komutovaného způsobu připojení je limitujícím faktorem pro velikost zátěže, kterou připojené počítače mohou v nejhorším případě vytvářet, propustnost komutované telefonní linky. Ta je ale omezená a malá (dnes 33,6 při připojení na analogovou ústřednu, a až 56 kbps při připojení na digitální ústřednu).