Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s242.php3

Tarifní programy providerů pro komutované připojení

Pokud jde o druhou složku nákladů na komutované připojení k Internetu, tedy na poplatky samotným providerům, zde existuje celá široká škála "tarifních programů". Všechny uváděné paušální částky jsou měsíční a bez DPH.

 • paušální tarif bez omezení: jde o možnost připojení nabízející plnohodnotný přístup k Internetu (tzv. plnou IP konektivitu), a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takovýto způsob připojení lze pořídit již za částky kolem 500,- Kč měsíčně. Například:
 • Internet On-Line Standard: 489,- Kč
 • Czech On-Line (Video OnLine): 495,- Kč
 • Spinet NON-STOP: 483,- Kč

přičemž tyto ceny jsou u některých providerů vázány na celoroční přístup. Konkrétní rozdíl mezi těmito nabídkami na nejnižší cenové úrovni je obvykle v tom, co všechno je v rámci služby nabízeno - typicky je v ceně zahrnuta i jedna poštovní schránka s odpovídající adresou a určitým objemem pro uložení dat (zpráv). Někdy je v ceně i určitý prostor pro vystavování WWW stránek. V ceně samozřejmě není zahrnut modem na straně uživatele, ani telefonní poplatky.

Zdaleka ne všichni provideři však nabízí takovéto neomezené komutované připojení za zhruba stejnou cenu. Jsou i takoví provideři, kteří nabízí stejnou službu podstatně dráže, například:

 • Bohemia.Net Manager: 850,- Kč
 • Czech Net Nonstop: 999,- Kč
 • PVT.Personal Zlatý: 1850,- Kč
 • Personal Eunet: 3000,- Kč

Důvod je třeba hledat v kvalitě příslušného providera - zejména v tom, s jak velkou přenosovou kapacitou svých sítí počítá na jednoho komutovaného uživatele (a také třeba v počtu modemů a v počtu přístupových bodů, v poskytované podpoře zákazníkům, ve spolehlivosti vlastní sítě atd.). Výsledná rozvaha je samozřejmě vždy na zájemci o připojení - je pouze na něm, zda bude považovat zvýšení kvality za adekvátní ke zvýšení ceny.

 • časově závislý tarif s paušálním základem: u tohoto druhu tarifu uživatel platí určitou paušální částku, která zahrnuje jistou maximální dobu připojení. Při jejím překročení pak uživatel platí za každou další minutu (tj. časově závislým způsobem). Různé tarify tohoto typu se liší zejména v tom, jak velká doba je zahrnuta do základního pušálu. Zvláštním případem pak je takový paušál, který nezahrnuje žádnou dobu připojení. Příklady:
  • Spinet Single: paušál 180,- Kč, zahrnuje 0 minut, za každou 1 minutu přes den 1,- Kč, v noci 0,50 Kč
  • Bohemia.Net Basic: paušál 195,-Kč, zahrnuje 0 minut, za každou 1 minutu přes den 1,- Kč, v noci 0,50 Kč
  • CzechNet Basic: paušál 350,- Kčz zahrnuje 0 minut, za každou minutu 1,20 Kč
  • CzechNet Office: paušál 799,- Kč, zahrnuje 30 hodin, za každou další minutu 1,- Kč
  • PVT.Personal Zelený: paušál 290,- Kč, zahrnuje 60 minut, za každou další minutu 2,60 Kč
  • PVT.Personal Modrý: paušál 1450,- Kč, zahrnuje 1500 minut, za každou další minutu 1,- Kč
  • Personal Eunet: paušál 800,-, zahrnuje 3 hodiny, za každou další minutu 2,- Kč
 • časově ohraničený paušální tarif: tento tarif je určen pro použití pouze ve večerních hodinách a o weekendech, kdy jsou sítě providerů relativně málo vytížené - a provideři v tuto dobu nabízí možnost časově neomezeného připojení za výhodnějších podmínek než v jiné době, aby své sítě vytížili. Ve zmíněných večerních a nočních hodinách (a obvykle i o weekendech a svátcích) se uživatel může připojit na neomezeně dlouhou dobu, za paušální poplatek. Časové omezení se přitom týká hlavně přístupu ke službě WWW, jejíž použití je mimo vyhrazenou dobu uměle zablokováno - důvodem je to, že přístup k této službě zatěžuje sítě providera. Naproti tomu přístup k elektronické pošty (což je z pohledu uživatele vlastně pouze přístup k poštovním serverům v síti providera) žádnou výraznější zátěž nezpůsobuje, a proto přístup k poště nebývá časově omezen. Příklady:
  • VOL (konto VOLný čas): 250,- Kč
  • Internet On-Line Basic: 189,- Kč

Někteří provideři přitom zvýhodňují práci uživatelů mimo dobu silného provozu tím, že jim u "normálního" tarifu započítávají například jen každou druhou minutu (např. Czech Net). Další možnou variantou je takový tarif, který zpoplatňuje časově závislým způsobem připojení v době silného provozu (přes den), zatímco připojení v době slabého provozu zahrnuje (v neomezeném rozsahu) do paušálu. Takto funguje například tarif SpiNet Plus (paušál je 330,- Kč, přes den se platí 1,- za každou minutu, večer a v noci není doba připojení zpoplatňována).

 • tarif umožňující přístup jen k některým službám: zde jde o tarify, zaměřené jen na využití některých specifických služeb, hlavně elektronické pošty, zatímco ostatní služby jsou při tomto způsobu připojení nedostupné. Tarif může mít jak paušální (časově neomezený), tak i časově závislý charakter. Příklady:
  • Internet OnLine Mail: 89,- Kč (paušálně, bez omezení doby připojení)
  • Eunet Mail: paušál 500,- Kč, zahrnuje 3 hodiny připojení, za každou další minutu 8,- Kč
.

Ve světě se lze setkat i s různými kombinacemi tarifů z první a druhé nákladové složky (tedy tarifů, které pokrývají jak telefonní poplatky, tak i poplatky za samotný přístup k Internetu. Příkladem může být služba, kdy uživatel volá na určité telefonní číslo, platí vyšší telefonní poplatky (tedy vlastně první nákladovou složku, ve smyslu výše uvedené klasifikace), ale již neplatí žádné další poplatky za přístup k Internetu (tj. druhá složka je pro něj nulová). Zavádění takovéhoto způsobu zpoplatnění může v praxi narážet na problémy s monopolním postavením provozovatele telefonní sítě - jiné subjekty, bez možnosti spolupráce s telekomunikačním operátorem, totiž nemají šanci takovouto službu nabízet. Na druhé straně, v dostatečně liberalizovaném a korektně fungujícím prostředí může být takovýto způsob zpoplatňování výhodný pro všechny zúčastněné strany - zákazník platí jen jednomu poskytovateli služby (telekomunikačnímu operátorovi), a ten se o své výnosy dělí s providerem, který je v pozici jeho subdodavatele. V ČR takováto služba dosud nabízena není. Je ale nabízena u obou mobilních sítí GSM (Eurotel i Paegas) pro mobilní přístup k Internetu.