Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s241.php3

Tarif Internet99

Se začátkem roku 1999 SPT Telecom výrazně zvýšil své tarify za místní hovorné, fakticky o 62,5 procenta. Tím došlo k dalšímu výraznému zvýšení cenové hladiny (i oproti srovnání OECD na předchozím obrázku). Kvůli silným protestům internetové veřejnosti SPT Telecom přeci jen zavedl určité zvýhodnění pro uživatele Internetu, kterým je speciální telefonní tarif jménem Internet99, určený právě pro potřeby připojování k Internetu. Podstatou zvýhodnění je u tohoto tarifu prodloužení časových intervalů, za které naskakují jednotlivé impulsy (ve standardní výši 2,60 Kč). Konkrétní délky těchto intervalů ukazuje následující tabulka. Ke každému hovoru je ovšem třeba připočítat tzv. sestavovací poplatek, který si SPT Telecom účtuje za každý uskutečněný hovor (na některých ústřednách až od konce 2. minuty, na jiných okamžitě).

časové pásmo délka intervalu
07:00 až 17:00 1 impuls za každých 180 sekund
19:00 až 21:00 1 impuls za každých 390 sekund
21:00 až 07:00, celé weekendy a státní svátky 1 impuls za každých 750 sekund

O skutečné výhodnosti tarifu Internet99 bylo v odborném tisku napsáno již mnoho, a závěr není jednoznačný - tarif Internet99 skutečně přináší zvýhodnění pro koncové uživatele využívající komutované připojení k Internetu, ale pouze za předpokladu, že jsou ochotni a schopni se přizpůsobit v čase i délce svého připojení k Internetu tomu, co vyhovuje provozovateli veřejné telefonní sítě. Tarif Internet99 totiž přináší zlevnění hlavně v pozdních večerních a nočních hodinách (a o weekendech a svátcích), a to u delších spojení (nad 8 minut, jak ukazuje obrázek). Naproti tomu v době silného provozu a při kratších dobách připojení je tarif Internet99 dokonce ještě dražší než nezvýhodněný tarif roku 1999! Resumé by tedy mohlo být takové, že "domácí" uživatel Internetu, který provozuje Internet doma a po večerech (a nejspíše pro svou zábavu), může na tarifu Internet99 skutečně výrazně ušetřit. Naproti tomu uživatel, který využívá Internet ke své práci, především v pracovní době, na tarifu Internet99 může dokonce prodělat (pokud se připojuje vždy jen na dobu nezbytně nutnou, například jen pro stáhnutí své elektronické pošty).

Srovnání tarifu Internet99 a běžných telefonních tarifů z roku 1998 a 1999, v době kdy tarif Internet99 přináší největší zvýhodnění

Obecně přitom tarif Internet99 snižuje strmost křivky, která vyjadřuje závislost telefonních poplatků na době připojení k Internetu. Míra snížení strmosti (zmenšení sklonu křivky) přitom závisí i na charakteru jednotlivých připojení a době, kdy jsou uskutečňovány (zda jde o více krátkých hovorů nebo méně delších hovorů, a zda se uskutečňují v době silného či slabého provozu). Celkově ale tarif Internet99 neřeší základní problém, kterým je časově závislý charakter poplatků za telefonní poplatky při komutovaném připojování k Internetu.

Nejednoznačná výhodnost tarifu Internet99 pro různé skupiny uživatelů, spolu s nevýhodnými obchodními podmínkami zavádění tohoto tarifu, vedla většinu velkých tuzemských providerů k vyjádření protestu vůči tomuto tarifu, a k rozhodnutí nezavádět ho v původní podobě. Po kosmetickém ústupku Telecomu, který posunul okamžik započítávání sestavovacího poplatku z konce 1. minuty na konec 2. minuty (u telefonních ústředen které to umožňují), však i protestující provideři dospěli k závěru, že tarif Internet99 musí zavést, nechtějí-li přijít o své zákazníky

Jako první z velkých providerů začal nabízet tarif Internet99 na všech svých 93 přípojných místech (PoP-ech) právě SPT Telecom, resp. jeho divize IOL (Internet OnLine). Ostatní provideři postupují takovým tempem, jaké jim umožňují místní podmínky a schopnost SPT Telecomu coby provozovatele veřejné telefonní sítě. Obecně asi lze konstatovat, že rychleji postupují menší provideři, a velcí naopak pomaleji.

Při zavádění tarifu Internet99 se projevil další nepříjemný problém v tom, že někteří velcí provideři zřídili vstupní body do své sítě (modemová pole, určená pro komutovaný přístup) pro Prahu u alternativního operátora, kterým je Dattel. Jedná se o Eunet Czechia, INEC, Telenor Internet, GTS a Czech On Line (dříve VOL). V době psaní této cover story však nedošlo k dohodě mezi Dattelem a SPT Telcomem o tom, aby uživatelé připojení svými modemy k síti SPT mohli volat s využitím tarifu Internet99 na vstupní body těch providerů, kteří jsou připojeni k síti Dattelu. Svým způsobem se jedná i o konkurenční boj mezi telekomunikačními operátory, protože dotčení provideři jsou tak nuceni vracet se zpět se svými modemy pro komutovaný přístup k SPT a jeho sítím (i jeho obchodním podmínkám, které nejsou pro providery tak výhodné jako u Dattelu). Někteří ze zmíněných providerů (např. Czech On Line či Eunet) již tak učinili, umístili část svých modemů do sítě SPT Telecom a nabízí komutovaný přístup do svých sítí s tarifikací dle Internet99.

Systematický a úplný přehled toho, který provider v které lokalitě již nabízí přístup tarifikovaný dle Internet99, není k dispozici. V psané formě by navíc rychle přestal být aktuální, protože situace na trhu se mění velmi rychle. Uživatelé by se proto měli vždy dotázat providera působícího v jejich lokalitě na momentální situaci (i případné plány do budoucna). Do budoucna lze zřejmě předpokládat, že tarif Internet99 bude dostupný všude - a to i přesto, že sám tento tarif je dočasným řešením, protože jeho použití je založeno na výjimce, kterou Český telekomunikační úřad udělil jen do konce roku 1999.