Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s238.php3

Závěrem trocha pesimismu

V dnešní době jsou zdaleka nejpoužívanějšími technologiemi pro překlenutí "poslední internetové míle" technologie klasické - drátové místní smyčky (a komutované připojení, případně ISDN), a pevné okruhy. Ostatní technologie jsou teprve na postupu, a zřejmě si zaslouží označení "alternativní". K jejich významnějšímu rozšíření jsou zapotřebí investiční prostředky a perspektiva potřebné návratnosti investic. Dokud ale budou tyto technologie využívány jen pro přístup k Internetu, jehož odbyt přeci jen není extrémně velký, bude nástup alternativních technologií skromný. Neustálé zdražování "klasických" možností přístupu k Internetu, zejména pak komutovaného připojení, sice může celý proces poněkud urychlit, ale rozhodující impuls zřejmě nastane až po liberalizaci našeho trhu hlasových služeb - až bude možné využívat tyto alternativní technologie jak pro poskytování přístupu k Internetu, tak i pro nabídku telefonních služeb.