Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s237.php3

Silové rozvody

Problém překlenutí příslovečné poslední míle se netýká pouze připojování k Internetu. Dokonce na něj nemá patent ani telekomunikační sektor se svou telefonní sítí. Přesně stejný problém totiž musely a dodnes musí řešit i subjekty, zabývající se rozvodem elektřiny, do domácností, kanceláří i nejrůznějších dalších lokalit. Jen si zkuste představit, kde všude jsou zásuvky 220 voltů - všude tam musí vést nějaké "dráty".

Bylo samozřejmě jen otázkou času, kdy se lidé zamyslí nad základní otázkou: copak musí být pro každou novou službu instalovány nové "dráty"? Nestačí to, že jiné rozvody se budují pro silové rozvodu 220 voltů, a jiné pro rozvody telefonní? Proč by se nyní měly dělat vedle toho ještě rozvody třetí, pro zpřístupnění datových služeb: nebylo by výhodnější, při dnešních cenách stavebních prací, raději přijít na způsob jak využít stávající rozvody i pro zpřístupnění datových služeb na čele s Internetem? Jelikož stávající telefonní rozvody jsou vesměs majetkem telekomunikačních operátorů, kteří příliš neoplývají vstřícností (natož pak vůči svým potenciálním konkurentům), zákonitě se zrodila myšlenka využít pro datové přenosy i silové napájecí rozvody.

První pokusy o praktické naplnění této myšlenky se datují do roku 1991, kdy se problematikou datových přenosů po elektrorozvodné síti začali zabývat ve společnosti Norweb Communications. Ta se později stala součástí koncernu Nortel, a vyústila v technologii s názvem DPL (Digital Power Line). Ta se již úspěšně zkouší v USA i v Evropě (zejména ve Velké Británii), ale čím díl tím jasněji se ukazuje, že cesta k praktickému nasazení nebude jednoduchá. Praktická realizace datových přenosů po silových rozvodech je totiž značně závislá na kvalitě i celkové koncepci této elektrorozvodné sítě. No a ta je zřejmě natolik odlišná v jednotlivých státech, že řešení vyvinuté pro jednu zemi není přímo aplikovatelné v zemi jiné. Samotná technologie DPL časem dostala konkurenci - například Alcatel vyvíjí své řešení pod názvem Power Line Communication, a německá RWE se švýcarským koncernem Ascom pracují na svém řešení s názvem Power Line. U nás se podle neoficiálních zpráv projektem nasazení technologií "typu DPL" zabývá Aliatel (vlastněný našimi elektrorozvodnými závody), a to v Plzni, za spolupráce Západočeské univerzity a dalších subjektů. Podle nedávno publikovaného interview s ředitelem divize telekomunikací Západočeské energetiky, Ing. Zdeňkem Šroubkem však bude ještě několik let trvat, než se nasazení této technologie dočkáme i u nás (a z interview lze dokonce usuzovat, že se u nás vyvíjí vlastní verze technologie Power Line, uzpůsobená specifickým vlastnostem našich silových rozvodů).

Z hlediska možnosti využití silových rozvodů pro přístup k Internetu je ale třeba mít na paměti jeden důležitý moment - cílem těchto technologií není to, aby vám Internet doslova "čouhal" ze zásuvky 220 V. To, o co zde jde, je překlenutí poslední míle až po poslední transformátor na vstupu do určitého objektu či skupiny objektů, a nikoli o rozvody uvnitř objektů jako takových. Ty již musí být řešeny klasickou cestou, jako běžné síťové rozvody pro lokální sítě. I tak ale jde o opravdu významný přínos, a stávající zájem o tyto technologie po celém světě to jen dosvědčuje.