Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s239.php3

Jaká je nabídka připojení k Internetu?

Každý, kdo se zajímá o připojení k Internetu a chtěl by si udělat podrobný přehled všech nabídek, by měl mít na paměti jednu velmi důležitou věc: Internet již ze své podstaty nemá žádného centrálního vlastníka ani centrálního koordinátora. Vztaženo na nabídky připojení to znamená, že kterýkoli provider může nabízet své služby bez toho, aby musel svou nabídku zařazovat do nějaké centrální evidence či alespoň centrálního přehledu všech nabídek. Situace na trhu připojení k Internetu se navíc velmi dynamicky mění, neboť neustále přibývají noví poskytovatelé připojení (provideři), a častými změnami prochází i jejich nabídky - díky konkurenci se poskytované služby spíše zlevňují, a neustále se objevují nové a nové druhy a varianty služeb.

Každý pokus o systematické zmapování nabídek připojení na našem tuzemském trhu je proto z principu odsouzen k nezdaru - vždy může jít jen o statický snímek velmi živoucího organismu, který žije intenzivním vlastním životem. Navíc vždy půjde o takový snímek, který zachycuje jen některé části celého spektra nabídek, a nemůže si činit žádné nároky na úplnost.

Neexistenci centrální evidence všech nabídek na připojení (která neexistuje již z principu, kvůli neexistující povinnosti poskytovatele zaevidovat kdekoli svou nabídku) se v praxi snaží suplovat různé neoficiální přehledy, které vytváří různé subjekty z různých důvodů - také tyto přehledy je ale vždy nutné chápat jen jako určité aproximace či ještě lépe pokusy, jejichž kvalita v rozhodující míře stojí a padá se schopností jejich autorů aktualizovat přehled a získávat pro něj směrodatné a úplné informace.

Historicky vzniklo několik takovýchto přehledů, a prakticky všechny mají "internetovou podobu" (jde o informace v podobě WWW stránek). Většina z nich se zpočátku snažila o srovnávání nabídek jednotlivých providerů, ale časem od těchto snah upustila - dnes se většina takovýchto přehledů soustřeďuje na evidenci poskytovatelů připojení (providerů), a v lepším případě se je snaží uspořádávat i podle místa kde nabízí své služby - tak aby se zájemce o připojení v určité lokalitě mohl snadno s rychle dozvědět, kdo je vůbec schopen mu v dané lokalitě připojení nabídnout. Tento přístup přitom vcelku dobře koresponduje s tím, co lze zájemci o připojení doporučit: nejprve je třeba zúžit výběr na takové providery, kteří poskytují své služby v místě, kde je chce zájemce využívat. Důvod je prostý - náklady na nezbytné propojení se "vzdáleným" providerem jsou vesměs mnohem větší, než rozdíly v nabídkách providerů působících přímo v místě.

Velmi obsáhlý a dobře udržovaný přehled o působnosti providerů v různých městech ČR nabízí na svých WWW stránkách týdeník Profit (aplikace "Města s připojením").

Jinou dobře udržovanou evidencí providerů je ta, kterou vede vydavatelství IDG. To svůj přehled publikuje jednak v on-line podobě (zde), a jednak pravidelně vydává ve formě tištěného "Mapového průvodce českým Internetem".


Disclaimer: veškeré ceny, které jsou zde uváděny, jsou pouze orientační, nezávazné a mají výhradně ilustrativní charakter. Nejde o systematickou cenovou studii - konkrétní ceny jsou zde uváděny pouze jako příklady, určené k tomu aby si čtenář mohl udělat základní představu o cenových hladinách a jejich rozpětí. Situace na trhu se velmi rychle mění, a nabídky jednotlivých providerů navíc nemusí být souměřitelné, protože mohou ale nemusí zahrnovat různé specifické slevy (například při placení za více měsíců apod.). Dále mohou ale nemusí být zatíženy jednorázovými zřizovacími poplatky, které zde nejsou pro přehlednost uváděny, a mohou pokrývat i různé další zahrnuté služby. Pro aktuální a směrodatné údaje proto doporučujeme kontaktovat přímo příslušné providery.