Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s235.php3

WAP

Ve světě mobilních komunikací a GSM sítí v poslední době došlo k podobnému vývoji jako ve světě televize a televizního vysílání - tedy ke snahám přizpůsobit mechanismus fungování internetových služeb specifickým možnostem daných technologií. V případě televize se jednalo o specifikace ATVEF, zahrnující mj. jednosměrný protokol HTTP.

V případě GSM sítí jde o protokol WAP (Wireless Application Protocol). Jde v zásadě o nadstavbu nad mechanismem SMS (Short Messages Service), který umožňuje přenášet krátké textové zprávy skrz sítě GSM. Mechanismus SMS bude protokolem WAP použit jako transportní mechanismus, nad kterým bude protokol WAP realizovat přístup k internetovým službám. Například WWW stránky, které jsou standardně psány v jazyku HTML, budou pro potřeby svého zpřístupnění v GSM sítí psány v jazyku WML (Wireless Markup Language).

Důležité je mít na paměti, že protokol WAP a jeho součásti (například i skriptovací jazyk WMLscript) jsou alternativním mechanismem poskytování internetových služeb, optimalizovaným pro bezdrátové mobilní přenosy. Prostřednictvím WAP-u nezískáte plnohodnotný přístup k Internetu (plnou IP konektivitu), s možností využívat všech jeho služeb - využívat budete moci pouze ty služby, které WAP pokrývá (což zřejmě bude hlavně elektronická pošta a nejrůznější zpřístupnění informací). WAP tedy zasahuje až na aplikační úroveň, zatímco výše uváděné mobilní připojení přes GSM (včetně GPRS) je záležitost přenosových vrstev, a nabízí plnohodnotnou IP konektivitu (byť dosti pomalou), umožňující využívat obecně všechny internetové služby.