Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s233.php3

Asymetrické satelitní technologie

Služba EUnetSAT je jen jednou z možností připojení k Internetu, které jsme v předchozím článku označili za "asymetrické" (v tom smyslu, že pro různé směry přenosu využívají různé přenosové technologie). Tato asymetrie se s výhodou využívá právě u satelitních přenosů, které fungují velmi efektivně a relativně lacino (alespoň vztaženo k počtu příjemců) jedním směrem, ale málo efektivně či složitě a draze v opačném směru.

Zřejmě nejznámějším příkladem asymetrického přístupu k Internetu přes satelit je služba DirecPC, vyvinutá americkou společností společností Hughes Network Systems Inc. (u nás ji odbytuje společnost GiTy). Technologie DirecPC také vznikla "odvozením" ze systémů pro přenos televizního signálu, ale nikoli DVB (konkrétně ze systému DirecTV, proto ostatně ono chybějící "t" v názvu DirecPC). K přenosu se využívá transpondér družice Eutelsat s celkovou kapacitou odpovídající rychlosti 12 Mbps (v Ku pásmu). Přenosová rychlost směrem k uživateli je 400 kbps, a celá služba je tarifikována podle objemu přenesených dat. Podobně jako u služby EUnetSAT je řešen i zpětný kanál - data, která potřebují cestovat od uživatele směrem do Internetu, mohou cestovat takovým způsobem, jaký je k dispozici - tedy nejčastěji přes komutované připojení k místnímu providerovi, který je posílá do řídícího střediska (Network Operations Centre, NOC). Teprve z toho místa pak požadavky "vstupují" do Internetu, a reakce na něj (například vyžádané WWW stránky, šlo-li o požadavek na nějakou WWW stránku) se vrací do zmíněného střediska. To je pošle skrze pozemní hub na satelit Eutelsat (již citovanou rychlostí 12 Mbps), a zdejší transpondér je zpětně odvysílá do éteru. Data pak sice zachytí všichni uživatelé služby DirecPC, ale vzhledem k jejich zakódování je bude moci fakticky přijmout jen jejich oprávněný příjemce. Rychlost, s jakým individuální příjemce může přijímat data, je uměle omezena na 400 kbps (takže celá přenosová kapacita transpondéru je zřejmě také fakticky sdílena).

Představa asymetrického satelitního připojení (větší obrázek)