Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s232.php3

Digitální televizní vysílání

V celém světě telekomunikací se dnes prosazuje přechod od dřívějšího analogového způsobu fungování k fungování digitálnímu. Jednou z posledních bašt analogového způsobu přenosu byla televize. I zde se ale postupně prosazuje digitální podoba vysílání, především standard DVB (Digital Video Broadcasting).

V rámci DVB je signál v digitální podobě šířen prostřednictvím datových paketů, které mohou obsahovat různé programy - ale nemusí to být nutně jen televizní programy, mohou to být v zásadě jakákoli data. Této skutečnosti pak lze využít i pro potřeby přístupu k Internetu a jeho službám, a to jak pro jednosměrné šíření (na stejném principu jako v předchozím odstavci), tak i jako část obousměrného přenosu.

Přesně tuto myšlenku realizovala společnost CzechLink, která zajišťuje přenos tzv. českého paketu přes družici Kopernikus. V tomto paketu je obsaženo vysílání některých českých TV stanic (mj. ČT1 a ČT2, Prima a Galaxie), ale zbývá zde ještě místo i pro jiná data. Toho nyní využívá služba EUnetSAT DIAL (provozovaná českým EUnetem spolu s CzechLink-em), která skrz zmíněný paket a družici Korenikus dopravuje data směrem k uživatelům. Důležité je, že tato služba je obousměrná, přičemž pro opačný směr přenosu je využívána běžná telefonní komutovaná linka. Výhodou je především vysoká rychlost dopředného kanálu, kterým proudí data k uživateli: služba EunetSAT Dial začala na 1Mbps a přechází na 4 Mbps, s tím že stávající technologie firmy Philips, která je pro řešení použita, umožňuje přenosy rychlostí až 16 Mbps. Důležité přitom je, že zmíněné přenosové rychlosti odpovídají přenosové kapacitě, která je sdílena všemi účastníky služby.