Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s228.php3

Bezdrátová místní smyčka - wireless local loop

Pro subjekty, které na našem trhu nabízí služby spočívající v pronájmu okruhů, je největším oříškem klasický problém poslední míle - tedy úkol "dotáhnout" přenosový okruh až do místa, kde se nachází zákazník. Jde o přesně stejný problém, s jakým se setkávali a setkávají klasičtí telekomunikační operátoři u svých hlasových služeb, a se kterým se budou do budoucna ještě více trápit alternativní telekomunikační operátoři, kteří teprve budou chtíti vstoupit na náš trh hlasových služeb. Pokládka nových drátových místních smyček je pro tyto operátory z mnoha důvodů neschůdným řešením - nejvíce kvůli své nákladnosti, organizační náročnosti, i kvůli očekávanému počtu zákazníků.

Nelze se proto divit, že se telekomunikační operátoři začali poohlížet po možnosti jak připojit zákazníky ke svým hlasovým sítím bez toho, aby museli někde klást kabely či "kopat do země". Tedy rychleji, snáze a nezřídka i laciněji. Lákavou alternativou se pro ně staly různé bezdrátové (wireless) technologie, které žádné fyzické přenosové médium nevyžadují.

Produktů fungujících na bázi bezdrátových technologií je samozřejmě celá řada, od různých výrobců a v různém provedení - konkrétní produkty pro bezdrátové přenosy mohou umožňovat například přímé dvoubodové spojení (spojení typu "point-to-point", nebo spojení mezi více body současně (spojení typu "point -to-multipoint"). Konkrétní produkty jsou ale jedna věc, a způsob jejich využití je věc jiná: pokud se místo drátové místní smyčky použije nějaký způsob bezdrátového přenosu, pak vzniká tzv. bezdrátová místní smyčka (anglicky: Wireless Local Loop, zkratkou WLL). Je přitom lhostejné, jaké konkrétní produkty či bezdrátové technologie a způsoby přenosu k tomu byly využity).

Typickou vlastností bezdrátové místní smyčky je její stacionární charakter - předpokládá, že obě komunikující strany budou vždy na stejném místě a nebudou se pohybovat.

Pokud jde o účel, kterému bezdrátové místní smyčky slouží, pak jím může být realizace účastnických telefonních přípojek. Například náš SPT Telecom používal svého času bezdrátové technologie od firmy Hughes Network Systems (HNS) tam, kde neměl dostatek drátových místních smyček (těchto bezdrátových telefonů, využívajících bezdrátové smyčky realizované technologií AIReach, je jenom po Praze 35 560). Pro připojení k Internetu jsou ale tyto bezdrátové telefony nepoužitelné, protože nejsou konfigurovány pro přenos dat ani faxů.

Kvalita skutečně může být u bezdrátových místních smyček (i bezdrátových technologií jako takových) nepříjemným problémem. Zde přitom záleží na mnoha faktorech, včetně geografických podmínek, vzdálenosti, umístění antén, a také na frekvencích, na kterých se přenos odehrává. Pro bezdrátové přenosy se často používá bezlicenční pásmo 2,4 GHz (tj. volné pásmo, nevyžadující licenci). Pro kvalitnější připojení se však doporučuje licencované pásmo 3,5 GHz.