Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s229.php3

Bezdrátový přístup k Internetu

Bezdrátové místní smyčky samozřejmě mohou být využity i pro přístup k Internetu, a to k realizaci potřebného propojení mezi zákazníkem a vstupním bodem do sítě jeho providera. Kromě toho mohou být bezdrátové technologie využity například pro realizaci pronajatých pevných okruhů - zde by z pohledu zákazníka nemělo být vůbec patrné, že zřizovatel okruhu použil pro jeho realizaci zčásti nebo zcela bezdrátové technologie. Z hlediska připojení k Internetu totiž půjde o klasické připojení pevnou linkou, které bude také jako takové zpoplatňováno (viz článek "Jaké je nabídka Internetu v ČR"). Podstatný je i fakt. že tento druh bezdrátového (ale "pevného") připojení je realizován až na základě konkrétního požadavku zákazníka, který se dohodne s určitým providerem a nechá si k němu zřídit potřebný přenosový okruh (a je spíše technickou záležitostí, že je právě bezdrátový).

Existuje však i jiný druh bezdrátového připojení k Internetu - takový, při kterém nejprve provider sám vybuduje potřebnou "bezdrátovou infrastrukturu" pro přístup ke své sítí, a teprve pak se snaží získat pro ni zákazníka. Tomu pak také nabízí specifický způsob zpoplatnění bezdrátového připojení, který je obvykle odlišný od klasického připojení pevnou linkou, popisovaného výše.

Podstatou právě naznačeného bezdrátového přístupu k Internetu je to, že provider vybuduje v konkrétních lokalitách zařízené fungující jako tzv základnové stanice, které napojí do své sítě. Jde vlastně o nové přístupové body (PoP-y), určené pro připojování bezdrátovým způsobem - zákazníkovi, který je v dosahu bezdrátového spojení s některou ze základnových stanic providera, pak již stačí jen pořídit si (či pronajmout) vhodnou účastnickou stanici (zvanou též: terminál), a začít komunikovat. Situaci ukazuje obrázek, ze kterého je také patrná paralela se sítěmi mobilních telefonů - v obou případech jsou budovány základnové stanice, které jsou vzájemně propojeny a napojeny na další sítě (v našem případě na síť internetového providera, a skrze ni na Internet jako takový). Principiální rozdíl oproti síti mobilních telefonů je právě v mobilitě - u tohoto bezdrátového připojení se nepředpokládá žádná mobilita připojených uživatelů.

Charakter přípojky, která takto vzniká, může být sdílený nebo vyhrazený. Pokud je sdílený, může navíc garantovat určitou minimální přenosovou rychlost (a podle momentální situace nabízet i rychlosti podstatně vyšší). Vyhrazené přípojky mohou být zpoplatňovány (tarifikovány) buďto paušálním způsobem, tedy podle objemu přenesených dat. U sdílených přípojek, které nárazově dokáží poskytovat velmi vysoké rychlosti (například i megabity za sekundu), by paušální tarifikace podle maximální propustnosti nemusela být únosná, a tak se zde často používá tarifikace podle objemu přenesených dat. Pro uživatele je jistě podstatné, že v ceně za takovéto bezdrátové připojení k Internetu jsou obsaženy i náklady na přenos dat, resp. na nezbytné propojení.

Bezdrátové připojení výše popsaného typu (tj. nikoli pevné připojení s využitím bezdrátových místních smyček) u nás nabízí již několik providerů, zejména:

  • InWay: poskytuje bezdrátový přístup jako svou službu City.Way. Pokrývá Prahu s výjimkou některých okrajových částí, a připraveno je pokrytí Brna. Nabízí přípojku s průměrnou rychlosti 128 kb/s a garantovanou rychlosti 64 kb/s, tarifikace je buď podle objemu přenesených dat nebo paušální.
  • Eridan: Ostravská firma SNISNET zahájila projekt bezdrátové sítě Eridan ve druhé polovině loňského roku na severní Moravě, a postupně expanduje na jih a do Čech. Po počáteční agresivní cenové nabídce, která slibovala neomezený přístup k Internetu za paušální částku 2800,- Kč měsíčně, přešla síť Eridan na zpoplatňování podle objemu přenesených dat.
  • CESNET: v rámci své služby CESNET Wireless pokrývá Břeclav, Brandýs nad Labem (Čelákovice), Brno, České Budějovice, Dvůr Králové nad Labem, Hranice, Kladno, Klatovy, Kolín, Litoměřice, Lovosice, Plzeň, Poděbrady, Praha - Dejvice a Vinohrady, Příbram, Rokycany, Roudnice nad Labem a Vrchlabí.
  • Czech OnLIne (dříve VOL): jeho nabídka bezdrátového připojení pokrývá signálem Prahu, Plzeň, Liberec a České Budějovice.

Někteří z těchto providerů přitom používají určitou konkrétní bezdrátovou technologii (například BreezeNET), a tu pak musí používat i jejich zákazníci. Jiní provideři pak dávají zákazníkům na výběr s více dostupných technologií (např. CESNET, který do ceny své služby nezahrnuje pořízení nezbytné bezdrátové technologie).

Do budoucna lze zřejmě očekávat, že bezdrátový přístup k Internetu dozná velkého rozšíření, u nás zejména díky vysokým a neustále rostoucím nákladům na komutované připojení, kterému brzy dokáže konkurovat svou cenou - a navíc uživatelům nabízí připojení trvalého charakteru, zatímco komutované připojení je vždy jen dočasné.