Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s224.php3

Komu patří drátové místní smyčky?

Existující drátové smyčky, vybudované za dlouhá desetiletí existence veřejných telefonních sítí, představují opravdu významný zdroj. Jeho využití však závisí hlavně na právním statutu místních smyček - neboli na tom, komu patří. V dobách monopolních telekomunikačních operátorů byla odpověď na otázku vlastnictví drátových místních smyček jednoduchá. Po liberalizaci telekomunikačního trhu a příchodu alternativních telefonních operátorů se však otázka vlastnictví a práva přístupu k těmto smyčkám stává velmi důležitou - kdo má mít právo využívat "již existujících drátů v zemi", které byly z historických důvodů budovány na jiném než komerčním principu? Má na ně mít exkluzivní právo původní monopolista, posléze přeměněný na dravou štiku liberalizovaného trhu? Nebo mají mít přístup ke drátovým místním smyčkám i ostatní operátoři, za předem jasně stanovených podmínek - například prostřednictvím právně vynutitelného pronájmu za stanovené maximální ceny? Odpověď na takovéto otázky musí dát zákon, stanovující pravidla fungování telekomunikačního trhu - u nás telekomunikační zákon. Jeho současný návrh však otázku drátových místních smyček neřeší.