Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s218.php3

Technologie připojování, aneb: poslední internetová míle

Termín "poslední míle" je určitou literární nadsázkou, která vznikla ve světě spojů k pojmenování problému spočívajícího v potřebě propojit koncového uživatele určité telekomunikační služby se sítí toho, kdo tuto službu poskytuje. Přesně stejný problém ale existuje i ve světě Internetu - zdejší poskytovatelé přístupu (provideři) také mají své sítě, jejichž prostřednictvím poskytují své služby. Jak ale propojit tyto jejich sítě s místem, kde se nachází koncový uživatel i s jeho samostatným počítačem nebo celou sítí LAN? I zde je třeba vhodným způsobem překlenout příslovečnou "poslední míli".

Každý subjekt, který chce poskytovat určité služby, musí nějakým způsobem vyřešit svůj kontakt se zákazníkem. Někdy je to možné udělat tak, že poskytovatel zřídí určitý počet vyhrazených míst kde své služby poskytuje (tzv. PoP-ů, z anglického: Point of Presence, doslova: bod přítomnosti), a zákazník je nucen docházet do těchto míst, chce-li nabízenou službu využít. Takto funguje například Česká pošta - chcete-li někomu poslat dopis, musíte jej sami zanést do nejbližší poštovní schránky (nebo přímo na provozovnu České pošty). Pokud chcete někomu zatelefonovat, máte analogickou možnost zajít do veřejné telefonní budky, a odsud si zavolat.

Pohodlné to ale určitě není - jde svým způsobem o překážku, kterou zákazník musí překonat aby vůbec mohl využít nabízenou službu. Není proto divu, že poskytovatelé (i jejich zákazníci) hledají jiné možnosti, jak vyhovět sobě navzájem. Například u telefonování je řešením umístit telefonní přístroj přímo u zákazníka (v jeho bytě, kanceláři atd.), tak aby mohl využívat nabízenou službu z místa kde se nachází, a nemusel kvůli tomu (fyzicky) někam docházet či dokonce cestovat. Totéž pak platí i pro všechny datové služby, včetně přístupu k Internetu - i zde je žádoucí, aby zákazník mohl přistupovat k těmto službám z místa kde se nachází on, a nikoli z místa kde se nachází jejich poskytovatel (resp. kde má tento poskytovatel svůj přístupový bod, PoP). Řešení problému poslední míle se tedy bytostně týká i připojování k Internetu.