Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s212.php3

Producentské připojení

  • "producentské" připojení: pokud uživatel pouze využívá internetových služeb, aniž by sám nějaké poskytoval (tedy pokud funguje pouze jako "konzument"), pak má podle předchozího odstavce velké nároky na přenos dat směrem k sobě, a relativně malé nároky na přenos v opačném směru. Pokud ale půjde o uživatele, který je spíše "producentem" služeb než jejich "konzumentem", jsou jeho požadavky přesně obrácené. Někteří poskytovatelé připojení (provideři) proto nabízí takové přípojky, které jsou uzpůsobené těmto potřebám (jde například o službu Internet pro WebSite divize IOL našeho SPT Telecom). Optimalizace přitom spočívá obvykle v nižší ceně stejně rychlého připojení (oproti jeho "konzumentské" variantě), a jelikož jde typicky o službu orientovanou na vystavování vlastních WWW serverů, bývá na takto optimalizované přípojce zakázán jiný druh provozu než přístup k WWW serveru.

Jinou alternativou, která připadá v úvahu "producenty" a je rozhodně častější, je poskytovat příslušné služby přímo ze sítě providera. V případě nejrozšířenějšího provozování vlastních WWW stránek toto může mít dvě základní formy: tzv. web hosting, kdy si "producent" pronajme určitý prostor na WWW serveru providera, a do něj umístí své stránky (tj. v tomto případě je WWW server majetkem providera, který se také stará o jeho provoz). Druhou variantou je tzv. web housing, kdy si "producent" sám zřídí svůj vlastní WWW server (ve smyslu: vlastní počítač), ale fyzicky jej umístí do sítě providera.

Představa web hostingu a web housingu (větší obrázek)