Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s211.php3

Asymetrické připojení

  • asymetrické připojení: obvyklé způsoby připojení k Internetu využívají stejného způsobu přenosu dat jak směrem k uživateli, tak i směrem od uživatele. V úvahu ovšem připadají i taková řešení, která pro každý směr přenosu využívají jinou přenosovou technologii. Důvody mohou být různé - nejčastěji jde o to, že vysokorychlostní technologie použitá pro přenos jedním směrem není obousměrná (vůbec neumožňuje přenos opačným směrem, nebo takovýto přenos opačným směrem není výhodný). To může být případ rozvodů kabelové televize (pokud jsou konstruovány jen na jednosměrné šíření signálu) či případ satelitních spojů (u kterých by bylo nákladné řízení zpětného kanálu). Proto se v takových případech realizuje přenos opačným směrem takovým způsobem, jaký je k dispozici, nejčastěji komutovaně přes veřejnou telefonní síť. Přitom se s výhodou využívá i určitá asymetrie v požadavcích na kapacitu přenosových cest při práci v Internetu: pokud někdo pouze využívá internetové služby (například pouze čte cizí WWW stránky), aniž by poskytoval nějaké vlastní služby jiným uživatelům (například jim zpřístupňoval své vlastní WWW stránky), pak obvykle potřebuje přenášet relativně velké objemy směrem z Internetu k sobě, zatímco v opačném směru mu stačí přenášet mnohem menší objemy dat (jen data charakteru formulace nových požadavků). Příkladem může být služba DirecPC, která přenáší data směrem k uživateli přes satelit rychlostí 400 kilobitů za sekundu, zatímco pro zpětný kanál vystačí s rychlostí 9,6 kilobitů za sekundu (např. i po komutované telefonní lince).
  • Představa asymetrického připojení (dopředný kanál je realizován přes satelit) (větší obrázek)