Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s213.php3

Internetový roaming

  • internetový roaming: uživatelé Internetu, kteří hodně cestují, často požadují přístup k Internetu i z jiných míst, než odkud se obvykle připojují. Pomocí komutovaného připojení toho lze dosáhnout - odkudkoli v dosahu veřejné telefonní sítě se mohou dovolat ke svému poskytovateli komutovaného připojení, a přes něj se připojit k Internetu. To ale nemusí být vždy výhodné, protože často pak jde o meziměstské či dokonce mezistátní hovory, které jsou stále relativně drahé. Řešením je dohoda určité skupiny providerů o tom, že si budou vzájemně připojovat své "cestující" klienty. Z pohledu uživatele pak vše vypadá tak, že je zákazníkem jednoho providera (svého "domácího"), ale na svých cestách se připojuje k sítím jiných providerů, aniž by byl jejich přímým zákazníkem (tj. aniž by se u nich musel explicitně registrovat a musel jim platit přímo). Takovéto službě se říká internetový roaming, a je dobré si uvědomit, že jde o principiálně odlišnou službu od mobilního připojení - při internetovém roamingu se uživatel, na rozdíl od mobilního připojení, po dobu svého připojení vůbec nepohybuje.