Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s207.php3

Připojení celé sítě LAN

  • připojení celé sítě LAN: zde je k Internetu připojováno více počítačů, které jsou mezi sebou propojeny do lokální sítě (sítě LAN). V úvahu zde sice připadá i komutované připojení, ale zejména vzhledem k jeho omezené přenosové kapacitě jde spíše o nouzové řešení. V praxi se potřeba připojení celé sítě LAN řeší pevným připojením (tj. jako připojení pevnou linkou), přičemž kromě nezbytného komunikačního vybavení (například modemů pro pevný přenosový okruh) je zde zapotřebí také vhodný směrovač (router). Důvodem je potřeba propojit mezi sebou dvě sítě - lokální sítí a vnějším Internet četně sítí providera - takovým způsobem, aby si i připojená síť zachovala svou "identitu" (aby byla nadále samostatnou sítí, se samostatnými síťovými adresami).
  • Představa pevného připojení celé sítě LAN (větší obrázek)