Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s206.php3

Individuální připojení jednoho počítače

V praxi se lze setkat s velkým množstvím konkrétních podob a způsobů realizace výše uvedených variant, které jsou uzpůsobeny specifickým požadavků uživatelům (například na výši nákladů) i jejich nárokům na konkrétní způsoby využití Internetu. Zde je několik nejčastějších:
  • individuální připojení jednoho počítače: pro připojení jediného počítače, například domácího počítače nebo jednoho počítače ve firmě apod. je nejčastěji využíváno komutované připojení. Vyžaduje použití vhodného modemu na obou stranách, a připojení je možné v zásadě odkudkoli v dosahu veřejné telefonní sítě. Připojený počítač je v tomto případě logickou součástí sítě providera (dostane přidělenu tzv. IP adresu, která patří uzlům sítě providera). Komutované připojení individuálního počítače je vhodné v případě, kdy uživatel počítače je uživatelem služeb Internetu (například: chce pouze číst cizí WWW stránky). Není vhodný v situaci, kdy připojený počítač má sám poskytovat nějaké služby (např. jeho uživatel chce vystavovat své vlastní WWW stránky). Důvodem je dočasný charakter komutovaného připojení, které je navazováno až v případě skutečné potřeby uživatele připojovaného počítače (ale nemůže být navázáno na "vnější" popud, od ostatních uživatelů Internetu).
  • Představa individuálního komutovaného připojení jednoho počítače"
V úvahu však připadá i připojení jednoho počítače tzv. pevnou linkou, a tudíž i trvalým způsobem. Náklady na komutované připojení totiž typicky závisí na délce připojení (hlavně kvůli časově závislému telefonnímu tarifu), a tak se při určité intenzitě práce s Internetem může vyplatit i pevné připojení jediného počítače. Poskytovatelé připojení tomu v poslední době začínají vycházet vstříc tím, že nabízí možnost tarifikace takovéhoto způsobu připojení podle objemu přenesených dat (jako tzv. "počítanou pevnou linku", podrobněji viz dále).