Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s208.php3

Sdílení individuální přípojky

  • sdílení individuální přípojky: v poslední době se stává velmi populární řešení, které v sobě kombinuje individuální připojení jednoho počítače a pevného připojení celé sítě. Jde o řešení, které je cílené na připojení velmi malého počtu počítačů v miniaturní síti LAN (například sítě se 2, 3 či 4 počítači apod.), a snaží se využít přednosti obou variant - nižší cenu, která je typická pro individuální připojení, a možnost přístupu k Internetu z více počítačů, která je charakteristická pro připojení celé sítě LAN. Podstatou celého řešení je předstírat (směrem k providerovi a jeho síti) že se jedná o připojení jediného počítače (a to i včetně účtování, které odpovídá připojení jediného počítače), zatímco faktický přístup k Internetu získává více počítačů. Po věcné stránce je vše řešeno tak, že k síti providera je skutečně připojen jen jeden počítač, a ten pak zprostředkovává přístup k Internetu ostatním počítačům, se kterými je sám propojen do sítě (tj. funguje pro ně jako brána). Důležité je na celém řešení to, že z pohledu providera (a typicky i ostatních uživatelů "vnějšího" Internetu) nejsou uzly připojené skrz takovouto bránu přímo dostupné (ani viditelné). Provozovatel takto připojené sítě si od svého providera kupuje připojení jediného počítače, se všemi důsledky které z toho vyplývají: dostává například přidělenu jen jednu síťovou adresu (kterou použije počítač v roli brány). Stejně tak obvykle dostane ke svému připojení jen jeden emailový účet. Hlavně je ale sdílena i přenosová kapacita celého připojení, které je obvykle dimenzováno pro jeden připojený počítač (přičemž u komutovaného připojení je omezená přenosová kapacita dána hlavně technickými parametry připojení, než očekáváním že bude připojen pouze jeden počítač).
  • Představa sdílení individuální (komutované) přípojky (větší obrázek)