Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s204.php3

Přístup, nebo připojení?

Dnešní Internet je pro uživatele lákavý především proto, že jim poskytuje určité služby. Těch je velké množství, a jsou opravdu rozmanité - mohou to být například možnosti komunikace, zprostředkované elektronickou poštou, službami IRC (Internet Relay Chat) nebo ICQ, přes nejrůznější informační služby zprostředkovávané službou World Wide Web, až třeba po služby z oblasti e-commerce, zábavy, vzdělávání atd.

Cílem této cover story rozhodně není vyjmenovávat všechny možnosti využití Internetu - zde nám jde pouze o problematiku připojování k této celosvětové síti sítí. Dobré je ale uvědomit si hned na úvod rozdíl mezi dvěma základními pojmy:

  • "přístup" k Internetu představuje možnost využívat jeho služeb - například možnost používat elektronickou poštu, možnost brouzdat se báječným světem WWW, možnost nakupovat po Internetu atd.
  • "připojení" k Internetu je konkrétní technické řešení, zajišťující propojení počítače (či počítačů) uživatele s jinými počítači, které dohromady tvoří celosvětový Internet, a umožňující přenášet data z uživatelova počítače do Internetu i obráceně. Často se v této souvislosti hovoří o tzv. IP konektivitě, podle protokolu IP (Internet Protocol) z rodiny protokolů TCP/IP - právě tento protokol je totiž tím mechanismem, který v celém Internetu zajišťuje potřebný přenos dat.

To, oč uživatelům jde a kvůli čemu se připojují k Internetu, je samozřejmě "přístup", neboli možnost využívat služeb Internetu. Naproti tomu "připojení" je nezbytná podmínka k možnosti získat přístup k Internetu a jeho službám. Takže každý, kdo chce získat přístup k Internetu, si musí pořídit nějaký druh připojení. K tomu je nutné si najít vhodného poskytovatele (providera), který skrze připojení do své sítě poskytuje i připojení k Internetu jako takovému, a skrze toto připojení pak poskytuje i přístup ke službám Internetu.

Rozdíl mezi "přístupem" a připojením" lze dokumentovat i na tom, že poskytovatelé (provideři) mohou nabízet své služby optimalizované pro různé způsoby využití Internetu (tedy pro různé "přístupy"). Například připojení, umožňující využívat přístup k Internetu pouze ve večerních hodinách (ale ne přes den) bývá nabízeno podstatně levněji než takové připojení, které umožňuje přístup ke službám WWW kdykoli během dne i noci. Jiným příkladem mohou být omezení, která zavádí různé firemní subjekty připojené k Internetu celými lokálními sítěmi (a tím vlastně se všemi počítači svých zaměstnanců) - zde mohou mít konkrétní uživatelé přístup například jen k elektronické poště, nebo jen k některým vybraným WWW serverům na Internetu apod., zatímco konkrétní způsob připojení by umožňoval ničím neomezený přístup ke všem službám Internetu. Jiným příkladem pak může být přístup k internetové elektronické poště, který mohou mít uživatelé úplně jiných sítí než je Internet - tito uživatelé vůbec nemusí mít žádný druh přímého připojení k Internetu, a stačí jim vhodná poštovní brána zajišťující přestup jednotlivých elektronické pošty z jejich sítě do Internetu.

Dalším důležitým momentem, který zdůrazňuje rozdíl mezi přístupem a připojením, je skutečnost že stejný způsob využití Internetu (stejný přístup) je často možné realizovat s využitím různých druhů přípojek k Internetu (tedy: různých "připojení"). Například uživatel, který je připojen k Internetu pevným datovým okruhem telefonního typu, má v zásadě stejný přístup k Internetu jako uživatel, který je připojen vyhrazeným dvoubodovým bezdrátovým spojem (tzv. mikrovlnou) - oba mají trvalý přístup ke všem službám Internetu.

Naproti tomu konkrétní způsoby připojení mohou být vhodné pro určité způsoby využití Internetu (přístupy), a pro jiné naopak nevhodné. Například tzv. komutované připojení (skrze modemy a veřejnou telefonní síť) může být vhodné pro jednotlivého koncového uživatele, který chce využívat služeb Internetu spíše příležitostně (ne systematicky a trvale), a to jako konzument těchto služeb. Pokud by ale nějaký uživatel chtěl například provozovat vlastní WWW server, který by tudíž měl být trvale dostupný v čase, pak nemůže volit takový způsob připojení, který má pouze dočasný charakter (tj. komutované připojení je pro něj nevhodné).

Proto každý uživatel, který se teprve chystá připojit k Internetu, by měl nejprve zhodnotit své představy a požadavky na využití Internetu, a teprve v závislosti na tom pak volit konkrétní způsob svého připojení.