Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s225.php3

Kde dále hledat - u nás i ve světě

Ve světě dnes existuje celá řada adresářových služeb fungujících na principu nástěnek. Stejně tak zde ale existují i jiné druhy adresářů - například takové, které "sbírají" adresy z telefonních seznamů. Možnost hledat v celorepublikovém seznamu ostatně existuje i u nás.

Hledání prostřednictvím Internetu se nemusí nutně týkat jen hledání "internetových souřadnic" uživatelů této sítě. Stejně tak dobře je možné využít Internet i k vyhledávání údajů o osobách, které nejsou jeho uživateli - může jít například o vyhledávání účastníků telefonního provozu. Internet v tomto případě nahrazuje klasický telefonní seznam, ale přitom přidává i určitou kvalitu navíc: hledat totiž můžete jakoby v mnoha dílčích telefonních seznamech najednou. U nás i v rozsahu celé republiky.

Telefonní seznam ČR na Internetu (větší obrázek)

Český telefonní seznam provozuje na Internetu divize Internet OnLine společnosti SPT Telecom, na adrese http://www.iol.cz/TLF/tlf.htm.