Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s224.php3

Jak se pracuje s Atlasem

Způsob práce s adresářem Atlas je v principu stejný jako u adresáře Lidé na Seznamu. Máte možnost vkládat nové záznamy, měnit (aktualizovat) staré, případně je i rušit. Analogický je i obsah záznamu, neboli struktura položek které jej tvoří - kromě základních údajů o osobě, jako je jméno, příjmení, emailová adres stávající i předchozí (resp. alternativní) a adresa domovské WWW stránky, je zde i sekce s osobními údaji (adresa, telefon atd.), a údaji firemními. Také zde má vlastník záznamu možnost volitelně skrýt (nezobrazovat) tyto osobní či firemní záznamy.

Formulář pro komplexní hledání

Pokud jde o vyhledávání, k dispozici je jak jednoduchý režim, ve kterém můžete hledat podle jména a příjmení, tak i režim "komplexního hledání", ve kterém můžete hledat podle dalších údajů, viz obrázek. Jedinou výraznější odlišností oproti adresáři Lidé na Seznamu, kterou jsem zaznamenal, bylo použití diakritiky. Adresář Seznamu se s diakritikou vyrovnává tak jak bych očekával - když jsme zadal své jméno a příjmení s háčky a čárkami, sám si je korektně odstranil a našel požadovaný údaj (byť bez háčků a čárek). Naproti tomu adresář Atlasu na dotaz s diakritikou nenašel nic, a musel jsem dotaz na sebe sama položit bez háčků a čárek. Vysvětlení je zřejmě takové, že adresář Atlasu běží na LDAP serveru od Microsoftu, který češtinu v dotazech nepodporuje, zatímco adresář Seznamu si jeho autoři nejspíše napsali či alespoň dopracovali sami, a tak se s diakritikou vyrovnali mnohem lépe.

Příklad odpovědi na vyhledávací dotaz (větší obrázek)

Na předchozím obrázku vidíte s příkladem odpovědi vidíte i systém vyjadřující věrohodnost jednotlivých záznamů - čím více "fajfek", tím větší věrohodnost. Ovšem způsob, jakým se věrohodnost získává, je poněkud odlišný než u adresáře Seznamu. Na Atlasu stačí ze zadané adresy poslat jakýkoli dopis na adresu ldap@sprinx.cz (stačí i úplně prázdný). Po 12 měsících je pak majitel adresy vyzván k opakovanému potvrzení své adresy.

Chcete-li si nechat zobrazit detailní informace o nalezené osobě, máte možnost, skrze tlačítko "Zobraz". Rozsah informací, které vám budou skutečně zobrazeny (zejména osobních a firemních) pak závisí na tom, co autor záznamu explicitně povolil.

Příklad detailních informací o nalezeném uživateli Internetu (větší obrázek)