Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s222.php3

Adresář Atlasu

Historicky nejstarší českou adresářovou službou na principu nástěnky je adresář Atlasu. Sídlí na adrese http://lide.atlas.cz.

Adresář Atlasu byl od začátku úzce integrován s dalšími službami tohoto serveru (zejména s katalogem odkazů a fulltextovým vyhledávačem). Princip jeho fungování odpovídá klasické "nástěnce", i když v pravidlech používání adresáře se doslova říká: "Uživatel souhlasí, že mohou být na tomto serveru uveřejněny informace o jeho osobě dostupné z veřejných zdrojů v souladu se zákony ČR". To je zřejmě narážka na možnost, že se v adresáři mohou objevit také údaje, které tam explicitně nezadal jejich vlastník, ale které byly získány nějakou formou "sběru" z veřejně dostupných zdrojů. Vlastník takovéto adresy pak ale vůbec nemusí být uživatelem adresáře (ani o tom nemusí vědět), takže je dosti nelogické jej k čemukoli zavazovat. Spíše by se měl zavázat provozovatel adresáře, a to k tomu, že bude s takto získanými adresami nakládat korektně - což skutečně činí, odkazem na dodržování platného zákona č. 256/92 Sb.

Domovská stránka adresáře Atlasu (větší obrázek)