Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s226.php3

Nástěnky, nebo telefonní seznamy?

Chcete-li hledat někoho či něco v zahraničí, máte k dispozici mnoho různých adresářů, které mohou mít širokou škálu různých typů. Mohou to být "čistě internetové nástěnky" stejného typu jako naše adresáře na Seznamu či Atlasu, kam se uživatelé dostávají v převážné míře vlastním přičiněním, nebo naopak internetové verze klasických telefonních seznamů, kam se dostávají bez vlastního přičinění. Právě v zahraničí je ale v poslední době patrný výrazný trend ke vzájemnému prorůstání těchto dvou základních variant do jediného typu, který v sobě integruje obě varianty. Navíc se k těmto adresářovým službám velmi často přidávají ještě další služby "vyhledávacího typu" (katalogy, fulltextové vyhledávače), a vznikají tak celé komplexní vyhledávací služby (kterým se někdy říká portály). Podobný trend je ostatně patrný i u obou českých adresářových služeb, které jsou také "doprovázeny" katalogy a plnotextovými vyhledávači - snad jen míra vzájemné integrace je nižší (a naše služby nemají v sobě integrováno vyhledávání v telefonním seznamu).

Vyhledávání lidí v rámci služby Yahoo (větší obrázek)

Příkladem mohou být následující adresářové služby, které jsou všechny předdefinovány ve standardním adresáři MS Windows (viz článek "LDAP a adresář v MS Windows"):

Yahoo People Search http://people.yahoo.com/
Bigfoot http://www.bigfoot.com
Infospace http://www.infospace.com/
Switchboard http://www.switchboard.com/
WhoWhere http://www.whowhere.lycos.com/

Když se k těmto adresářovým službám obrátíte prostřednictvím adresáře ve Windows, tedy pomocí protokolu LDAP, budete vyhledávat pouze v té jejich části, která vede evidenci uživatelů Internetu a jejich emailových adres, resp. obecnějších "internetových souřadnic". Pokud se ale k těmto službám dostanete skrze jejich WWW rozhraní (nasměrujete svůj browser na jejich WWW adresu), pak můžete vyhledávat jak uživatele s emailovou adresou, tak i uživatele telefonů s jejich telefonními čísly. Většinou se jedná o účastníky telefonního provozu v USA a Kanadě, jejichž telefonní seznamy mají příslušné služby k dispozici.

Zajímavé přitom je, jak jsou tyto dvě logické části od sebe odlišeny - někdy jako "mail search" vs. "phone search", zatímco jindy je vyhledávání účastníků telefonního provozu označováno jako vyhledávání v tzv. bílých stránkách (white pages) - což je v angličtině zažité označení pro abecedně řazený přehled, zde konkrétně abecedně řazený telefonní seznam (zatímco tzv. žluté stránky, alias yellow pages, jsou obdobou našich zlatých stránek a jsou uspořádány podle druhu vykonávané činnosti).

Vyhledávání lidí v rámci služby Switchboard (větší obrázek)

Mezi další adresářové služby ve světě, které ale již nejsou integrovány ve standardním adresáři MS Windows, patří např.:

Internet Address Finder http://www.iaf.net/
Populus http://www.populus.net/
Find me mail http://www.findmemail.com/
Anywho http://www.anywho.com/