Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s217.php3

Instalace nové vyhledávací služby

Druhou důležitou informací, kterou od vás průvodce zařazením nové služby požaduje, je to zda jde o veřejně přístupnou službu bez potřeby přihlašování, nebo zda je možnost přístupu vázána na zadání přiděleného jména a hesla (což lze očekávat zejména u neveřejných adresářových služeb, například v nějakém firemním intranetu). V tomto druhém případě zaškrtněte volbu "požadovat přihlášení k serveru LDAP", načež se vás průvodce vyptá na příslušné jméno a heslo.

V dalším kroku se vás průvodce vyptá ještě na to, zda chcete používat příslušnou adresářovou službu ke kontrole zadávaných emailových adres. To v zásadě znamená, že každá adresa, kterou sami zadáte, se automaticky (a vždy) kontroluje vůči dané adresářové službě, zda existuje, resp. je korektně zadaná. Tuto možnost je potřeba používat uvážlivě, zvláště když jde o kontrolování adresy vůči nějaké "vzdálené" adresářové službě (která je provozována ve veřejném Internetu, a tudíž přístup k ní může být relativně pomalý) - může totiž docházet k výraznému zpomalení příslušných aplikací. Na druhé straně je tato možnost asi bezproblémově použitelná v případě nějaké firemní adresářové služby, dostupné po rychlém intranetu.

Dialog pro změnu vlastností adresářové služby (např. změnu jména)

Volbou kontroly zadávaných adres průvodce končí. Dále máte možnost změnit vlastnosti již zavedené adresářové služby, například jméno pod kterým chcete aby se vám zobrazovala v nabídkách. Měnit lze i některé technické detaily, které by běžný uživatel měl ponechat na správci své sítě - jde například o číslo portu, na kterém je provozován LDAP server, či o nastavení zabezpečené formy komunikace, nastavení doby pro odezvu serveru atd.

Seznam dostupných adresářových služeb po přidání