Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s216.php3

LDAP a adresář v MS Windows

Podpora protokolu LDAP je zabudována mj. i v adresáři, který je standardním doplňkem browseru Internet Explorer v MS Windows, a je používán klientskými programy jako je Outlook či Outlook Express. Díky této zabudované podpoře může uživatel vyhledávat ve veřejných adresářích Internetu, případně v i v neveřejných adresářích místního intranetu.

Jednou z komponent operačního systému MS Windows, která úzce souvisí s browserem Internet Explorer a poštovními programy Outlook či Outlook Express, je aplikace Adresář. Jejím primárním úkolem je vedení evidence poštovních adres, které uživatel používá pro svou elektronickou korespondenci. Tento adresář obsahuje záznamy vyhrazené konkrétním uživatelů, a o každém z nich je schopen uchovávat mnohem více, než jen jeho emailovou adresu - například i listovní adresu domů i do zaměstnání, adresu jeho WWW stránek, ale třeba také jeho certifikáty atd. Důležitou vlastností je i zabudovaná podpora protokolu LDAP, díky které je tento adresář schopen spolupracovat s jakýmkoli "vnějším" adresářem (adresářovou službou) podporující tentýž protokol LDAP. A to je v současné době většina fungujících veřejných adresářových služeb, mezi které patří v tuzemsku zejména adresářové služby Seznamu (lide.seznam.cz) a Atlasu (lide.atlas.cz). Může se však jednat třeba i o neveřejnou adresářovou službu, provozovanou v nějakém firemním intranetu.

K tomu, aby popisovaný adresář mohl spolupracovat s různými adresářovými službami, musí být možné mu tyto služby definovat. Sám od sebe "zná" jen některé nejznámější světové adresářové služby z kategorie veřejných (například Bigfoot, WhoWhere atd.), a ani jeho nejnovější česká verze nemá v sobě předdefinován odkaz na žádnou českou adresářovou službu. Ukažme si proto nejprve, jak se adresáři sdělí vše potřebné k tomu aby mohl spolupracovat s konkrétní adresářovou službou, kterou ještě "nezná".

Nejprve je nutné se dostat k dialogovému oknu pro přidání nové adresářové služby. Po spuštění samotného adresáře lze tento dialog vyvolat přes jeho hlavní menu, položku Nástroje, a dále volbou "Účty",viz následující obrázek.

Vyvolání dialogu pro přidání nové adresářové služby

Na dalším obrázku vidíte okno, které se vám zobrazí po zmíněné volbě "Účty". Na tomto obrázku také vidíte, které předdefinované adresářové služby adresář zná bezprostředně po svém instalování. Chcete-li přidat novou službu, klikněte na volbu "Přidat". Poté budete muset projít jednoduchým průvodcem, který se vás vyptá na vše potřebné.

Seznam dostupných adresářových služeb, volba pro přidání dalších služeb

Údajů, které budete muset znát, je jen skutečně nezbytné minimum - u veřejné adresářové služby vlastně stačí jen pouhá adresa (URL odkaz) na samotnou službu. Pokud si tedy budete chtít přidat některou z obou českých adresářových služeb, potřebujete znát následující adresy:

Mějte ale na paměti jednu důležitou věc: obě tyto tuzemské adresářové služby (a s nimi snad všechny jejich zahraniční protějšky) jsou přístupné nejen prostřednictvím protokolu LDAP, ale také jako běžné WWW aplikace, prostřednictvím browseru (tento způsob jejich využití je popisován v dalších článcích). Zmíněné adresy, s prefixem http://, proto platí pro případ že se chcete na tyto služby dostat právě skrze jejich WWW rozhraní. Pokud pouze konfigurujete svůj adresář tak, aby dokázal spolupracovat s adresářovou službou pomocí protokolu LDAP, piště tyto adresy bez prefixu http:// (jinak příslušný průvodce nebude adresu považovat za platnou).

První část dialogu s průvodcem přidání nové služby