Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s215.php3

Podpora LDAP v uživatelských aplikacích

Právě existence standardního API, společně s dalšími vlastnostmi protokolu LDAP, a také jeho "odlehčenost", umožnily zaintegrování tohoto protokolu do masově používaných aplikačních programů. Nemusí se vůbec jednat o samostatné LDAP klienty, ale o klienty jiných služeb, které mají v sobě zaintegrovány příslušné schopnosti, a tudíž se dokáží "bavit" s adresářovými službami které fungují na bázi protokolu LDAP. Nejčastěji jde o různé programy pro elektronickou poštu, resp. ty jejich části, které mají na starosti evidenci emailových adres. Takovéto adresáře, integrované do klientských programů pro elektronickou poštu, slouží především k tomu aby vedly přehlednou evidenci těch elektronických adres, které jejich uživatel používá (tj. obsah těchto adresářů primárně vytváří uživatel sám). Podpora protokolu LDAP, kterou bývají tyto adresáře vybaveny, je pak určena zejména k tomu, aby si uživatel mohl doplňovat svůj vlastní adresář z jiných zdrojů, neboli z jiných adresářů, které jsou pro něj dostupné - včetně neveřejných firemních adresářů či zcela veřejných adresářů typu nástěnek (jako jsou např. tuzemské adresáře na Seznamu a Atlasu, viz dále). Tedy aby v nich mohl vyhledávat, aby si jejich prostřednictvím mohl kontrolovat správnost zadávaných adres, a například také proto, aby si sám mohl "stahovat" určité adresy či celé "internetové souřadnice" dalších uživatelů Internetu. Díky zaintegrování příslušných schopností (podpory LDAP) do příslušných klientských programů je možné, aby uživatel prováděl všechny takovéto operace, a přitom neopustil prostředí svého klientského programu (například svého klienta elektronické pošty).

Konkrétním příkladem podpory protokolu LDAP může být standardní adresář v MS Windows, používaný např. poštovními programy Outlook či Outlook Express. Podrobněji o možnostech, které to přináší, viz samostatný článek "Podpora LDAP v adresáři MS Windows".