Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s218.php3

Využití adresářové služby

Jakmile máte ve svém adresáři zadefinovány ty adresářové služby, které vás zajímají, můžete je začít používat. Chcete-li vyhledat něčí emailovou adresu, event. jiné údaje, klikněte v hlavní nabídce adresáře na ikonku "Najít osoby".

Volba vyhledávání

Prostřednictvím menu pro vyhledávání, které se vám následně otevře, máte možnost ovlivnit resp. zadat:

  • adresářovou službu které bude dotaz položek (je vždy jen jedna)
  • jméno či adresu - lze zadat řetězec, který se bude hledat jako podřetězec ve jméně a příjmení i v emailové adrese (v rámci jednoduchého vyhledávání)

Dialog pro zadání dotazu

Můžete se však rozhodnout i pro pokročilejší způsob vyhledávání (viz záložka "Upřesnit" na předchozím obrázku), kdy máte možnost specifikovat další detaily - například to, že vámi zadaný řetězec se má hledat jen v křestním jméně, nebo jen v příjmení, či v emailové adrese, ve jménu organizace atd., a také zda má být tento řetězec hledán jako podřetězec, nebo jako celá hodnota příslušného atributu, nebo jako její začátek, konec atd.

Příklad odpovědi na dotaz

Příklad výsledku konkrétního dotazu, který byl vznesen adresářové službě Lidé (lide.seznam.cz), vidíte na obrázku. Srovnejte si jej s následujícím obrázkem, který představuje odpověď na tentýž dotaz položený stejné adresářové službě skrze její WWW rozhraní. Obsah odpovědi je stejný, až na poněkud odlišné uspořádání jednotlivých položek.

Odpověď na stejný dotaz, ale položený skrz WWW rozhraní k adresářové službě (větší obrázek)

Povšimněte si na něm, v pravé části, tlačítka "Vlastnosti". Pokud si navolíte některou z položek odpovědi, tj. některou konkrétní osobu, a kliknete si na toto tlačítko, dostanete se k dalším informacím o nalezeném subjektu - na následujícím obrázku vidíte příklad takovýchto dalších informací, konkrétně informací o osobním certifikátu uživatele, který byl vyhledán v adresáři služby VeriSign (resp. v adresářové službě firmy VeriSign, která certifikáty vydává).

Příklad zobrazení dalších údajů o nalezeném subjektu (jeho osobní certifikát) (větší obrázek)

Výsledky, které dostanete jako odpověď na váš konkrétní dotaz, si také můžete uložit do vašeho adresáře - pak je budete mít trvale dostupné, například i v době kdy nebude připojeni k Internetu. Ukládat si přitom můžete jak údaje o jednotlivých osobách, tak i celé skupiny adres současně - stačí označit požadované položky a zvolit tlačítko "Přidat do adresáře".

Při využívání této možnosti se určitě chovejte uvážlivě a pamatujte na to, že veřejné adresáře nejsou určeny pro shromažďování adres, se kterými by si pak kdokoli mohl dělat cokoli - třeba je zneužívat ke spammingu.