Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s203.php3

V čem je problém?

Hledání "internetových souřadnic" konkrétních uživatelů je komplikováno zejména tím, že na Internetu neexistuje taková evidence jeho uživatelů, která by v dostatečné míře splňovala požadavky na:

  • úplnost (tj. obsahovala by údaje o všech uživatelích Internetu)
  • aktuálnost (odpovídala by skutečnému aktuálnímu stavu)
  • bezpečnost (respektovala by charakter osobních údajů, měla by být zajištěna proti zneužití atd.)
nemluvě již o takových samozřejmých požadavcích, jako je dostupnost, jednoduchost a rychlost přístupu i vyhledávání atd.

Bylo by chybou myslet si, že takováto evidence neexistuje proto, že se ještě nenašel nikdo dostatečně schopný, šikovný a odhodlaný, kdo by ji vytvořil. Jde o to, že takováto evidence dosud existovat ani nemůže. Jejímu vytvoření totiž brání celá řada důvodů, z nichž některé mají principiální charakter. Jsou to zejména následující důvody:

  • neujasněnost samotného pojmu "uživatel Internetu"
  • značná "mobilita" uživatelů Internetu
  • problém s nedostatkem vhodných standardů
  • obavy o bezpečnost osobních údajů