Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s202.php3

Úvod

Internet je místem, kde se můžete setkat jak s mnoha zajímavými informacemi a službami, tak i s mnoha zajímavými lidmi. Pokud ale potřebujete v této celosvětové síti najít někoho konkrétního a neznáte jeho přesné "internetového souřadnice" - tedy například jeho emailovou adresu či adresu jeho domovské stránky apod. - můžete narazit na nepříjemný problém. V Internetu totiž neexistuje žádná analogie oficiálního telefonního seznamu, ani žádný úplný adresář všech jeho uživatelů. Jak ale potom postupovat, když přeci jen potřebujete někoho najít?

Potřeba vyhledávat konkrétní uživatele Internetu je poměrně častá, a její naléhavost bude zřejmě dále narůstat - nejen kvůli tomu, že se počty uživatelů Internetu stále zvyšují, ale především kvůli tomu, že lidé začínají využívat Internet ke vzájemné komunikaci ve stále větší míře. Asi nejmarkantnější je celý problém hledání osob na Internetu u elektronické pošty. Chcete-li někomu napsat email, potřebujete znát jeho emailovou adresu. Pokud ji dosud neznáte, kde a jak ji máte hledat?

Principiálně stejný problém přitom nastává i u dalších služeb dnešního Internetu, které také slouží k mezilidské komunikaci. Jedná se například o velmi perspektivní službu internetové telefonie, spočívající v možnosti telefonování (přenosu hlasu "naživo") prostřednictvím Internetu. I zde musíte potřebným způsobem určit, komu chcete telefonovat. Podobné je to u dalších komunikačních služeb, jako například u ICQ (umožňující komunikaci pomocí krátkých textových zpráv), a analogický problém nastává třeba i v případě, kdy chcete najít něčí domovskou WWW stránku. Všechny tyto situace mají jedno společné: vyžadují znalost určitých údajů o konkrétní osobě, se kterou chcete komunikovat. Konkrétní podoba, resp. význam těchto údajů jsou samozřejmě závislé na druhu komunikační služby, kterou se chystáte použít - prozatím ale můžeme od jejich konkrétní podoby abstrahovat (můžeme například předpokládat, že jde jen o emailovou adresu), a vše nazvat výstižným pojmem "internetové souřadnice".

Budeme se tedy zabývat tím, jak hledat něčí "internetové souřadnice", samozřejmě prostřednictvím Internetu. Seznámíme se s tím, že na Internetu sice neexistuje žádná "jediná" (centrální, autoritativní, úplná, aktuální) evidence jeho uživatelů, ale že zde existuje celá řada dílčích evidencí, z nichž každá se snaží "zmapovat" co možná největší část internetové uživatelské obce. Řekneme si také, že z toho vyplývá jeden zásadní důsledek pro praktické hledání "internetových souřadnic" konkrétních osob - nelze se spoléhat na hledání na jednom jediném místě (které ani neexistuje), ale je nutné to zkoušet na více různých místech (dotazovat se různých dílčích evidencí). A navíc: pokud ani pak nenajdete něčí "internetové souřadnice", nemusí to znamenat, že dotyčný není na Internetu "přítomen" - může to znamenat jen to, že dosud není podchycen v žádné z dílčích evidencí, ve které jste se ho hledali.