Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p220.php3

Vyhledávání klíčových slov a vyhledávání frází

V souvislosti s vyhledáváním pomocí klíčových slov je důležité zmínit se i o tom, co přesně znamená požadavek na "současný" výskyt několika klíčových slov. Pokud si například uživatel zadá dotaz Vaclav +Klaus (neboli požaduje současný výskyt klíčových slov "Vaclav" a "Klaus", pak tím ještě neříká, v jakém pořadí a jak "daleko" od sebe se musí vyskytovat. Je například možné, že takovémuto dotazu vyhoví stránka, na které je v jednom místě uvedeno jméno ministra zahraničí SRN pana Klause Kinkela, a někde úplně jinde, a třeba i ve zcela jiném kontextu, jméno našeho prezidenta, pana Václava Havla.

Pokud měl uživatel na mysli osobu Václava Klause, měl spíše využít možnosti hledání tzv. fráze, neboli skupiny klíčových slov, která se hledají "tak jak stojí a leží", neboli přesně tak jak jsou napsaná za sebou. Většina vyhledávacích služeb chápe jako frázi všechno to, co je uzavřeno do uvozovek (ev. apostrofů), ale některé vyhledávací služby fráze vůbec nemusí podporovat!

Možnost vyhledávání frází je velmi šikovná v situaci, kdy uživatel potřebuje upřesnit (zúžit) svůj dotaz, který jinak dává příliš mnoho výsledků. Fráze sama může být i jedním z klíčových slov, a je možné požadovat její současný (či alternativní) výskyt s jinými klíčovými slovy, jako např. v dotazu "Vaclav Klaus" +projev.