Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p221.php3

Synonyma a hvězdičková notace

Ačkoli nejčastějším problémem většiny konkrétních dotazů je příliš početná odpověď (příliš velký počet nalezených stránek), někdy dochází i k opačné situaci - kdy se nenajde vůbec nic. V takovém případě je nutné poněkud "rozvolnit" dotaz, tak aby vyhledávací služba měla větší šanci něco najít. Takovéto "rozvolnění" je možné například změnou logické vazby mezi zadanými klíčovými slovy, neboli přechodem z požadavku "všechna zadaná slova" na požadavek "alespoň některá slova".

Pokud ani to nepomůže, je vhodné použít k zadání dotazu různá synonyma k zadaným klíčovým slovům a vzájemně je svázat logickým součtem (neboli požadovat výskyt alespoň jednoho ze synonym). Další možností je zadat jen část hledaných klíčových slov - například hledáte-li něco o televizi, televizních přijímačích, televizorech apod., zkuste zadat jen řetězec "televiz". Pozor ale na to, zda se konkrétní vyhledávací služba snaží hledat vždy jen celá slova, nebo zda připouští i části slov (resp. zda nabízí hledání podřetězců v celých slovech). Pokud hledá pouze celá slova (což bývá častější případ), pak je možné využít ještě tzv. hvězdičkové notace, obvyklé například při zadávání jmen a přípon souborů - znak "*" (hvězdička) zde může zastupovat libovolnou kombinaci znaků, včetně žádného znaku (a případně znak "?", neboli otazník, může zastupovat jeden libovolný znak). Většina vyhledávacích služeb přitom umožňuje používat hvězdičku jen na konci slova, ale některé i na začátku (jako např. český Kompas), a jiné i uprostřed (jako AltaVista).