Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p219.php3

Jednoduché a pokročilé režimy vyhledávání

Je-li vyhledávání v databázových vyhledávacích službách poměrně náročnou záležitostí, zvláště pak pro laického uživatele Internetu, pak je jistě v bytostném zájmu provozovatelů těchto služeb, aby tuto náročnost nějakým způsobem snížili. Současně by ale neměli zavírat vrátka ani před zkušenějšími uživateli, kteří naopak budou chtít důkladně využít všech potenciálních možností které vyhledávací služba poskytuje. Proto se lze u většiny těchto služeb setkat se dvěma režimy vyhledávání, nejčastěji s přívlastky "jednoduché" (anglicky: simple) a "pokročilé" (anglicky: advanced).

V režimu jednoduchého vyhledávání se dělá vše proto, aby ani laický uživatel neodešel s nepořízenou. Nejčastěji to znamená, že uživateli stačí napsat jedno nebo několik klíčových slov, a vyhledávací stroj (databáze) se snaží interpretovat tento dotaz tak, aby výsledek byl co možná nejvíce přijatelný - konkrétně tak, že když je klíčových slov více, snaží se vyhledávací mechanismus hledat všechna tato klíčová slova. Pokud nic nenajde, přejde na jinou strategii, a snaží se najít alespoň některá ze zadaných klíčových slov. Tím se vyhledávací služba snaží vyjít vstříc uživatelům, kteří nedokáží popsat logickou vazbu mezi jednotlivými klíčovými slovy - vlastně si tuto vazbu snaží domyslet sám, nejprve jako logický součin (kdy musí být nalezena všechna klíčová slova současně), a v případě neúspěchu alespoň jako logický součet (stačí alespoň některá klíčová slova). Uživatelé, kteří jsou schopni sami vyspecifikovat logickou vazbu mezi jednotlivými částmi svého dotazu, samozřejmě mají také šanci - v praxi ale velmi záleží na konkrétní vyhledávací službě. Některé stačí napsat před příslušné klíčové slovo znaménko "+" (plus), a tím vyjádřit že dané klíčové slovo se musí vyskytovat (resp. že všechna takto označená klíčová slova se musí v nalezených stránkách vyskytovat současně), zatímco znaménkem "-" (minus) lze specifikovat to, že příslušná klíčová slova se vyskytovat naopak nesmí. Jiné vyhledávací služby mohou mít vše vyřešeno tak, že logická vazba mezi jednotlivými klíčovými slovy se zadává prostřednictvím samostatného "listboxu", kde se navolí příslušná možnost - např. "všechna slova" nebo "alespoň jedno slovo".

Výsledek dotazu české vyhledávací službě Kompas

V režimech pokročilého vyhledávání bývají možnosti uživatele výrazně větší. Obvyklá je zde možnost použití booleovských operátorů AND, OR a NOT, možnost používání závorek, a někdy i možnost použití dalších operátorů - např. operátoru NEAR, který požaduje výskyt dvou klíčových slov "blízko sebe" (což může mít různý význam, podle konkrétní vyhledávací služby, např. u AltaVisty to znamená do 10 slov od sebe).

Dotazovací formulář české vyhledávací služby Atlas

Konkrétní pravidla pro zadávání vyhledávacích dotazů, stejně tak jako možnosti, které v této souvislosti hledající uživatel má, jsou vždy závislé na konkrétní vyhledávací službě. Nechcete-li se seznamovat s jejími možnostmi metodou pokusů a omylů, lze vám doporučit pouze jediné - podrobně se seznámit s návodem, který každá služba nabízí.