Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p211.php3

Jaká je přidaná hodnota katalogů?

Pro správné docenění toho, jaký význam má automatické vyhledávání v katalogu (a ostatně i ruční procházení jeho nabídkovými stránkami), je vhodné si ujasnit, jakou přidanou hodnotu tato forma evidence dostupných zdrojů přináší.

Jeden významný zdroj přidané hodnoty je v samotném začlenění odkazů na dostupné zdroje do existující předmětové hierarchie - již tím, že někdo posoudí kam by měl být odkaz zařazen, vyjadřuje poměrně významnou informaci o tomto zdroji jako takovém (některé katalogy přitom umožňují i to, aby odkazy na jeden a tentýž zdroj byly zařazeny do několika předmětových kategorií současně).

Dalším zdrojem přidané hodnoty je stručný popis a komentář, který obvykle doprovází odkaz, uvedený v katalogu. (viz obrázky).