Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p212.php3

Jak katalogy objevují svět?

Formulář pro oznámení nového zdroje
Zajímavý je i způsob vzniku tohoto popisu a komentáře, který úzce souvisí se způsobem, jakým katalogy "objevují svět", resp. dozvídají se o existujících zdrojích v Interne tu. Většina známějších katalogů se v tomto ohledu spoléhá na dobrovolná oznámení zřizovatelů nových zdrojů - na to, že oni sami dodají provozovatelům katalogu potřebnou informaci, nejlépe přímo v takové formě, v jaké bude nový odkaz zanesen do katalogu (tedy včetně přesného znění popisu a komentáře). Nejčastěji se toto řeší prostřednictvím oznamovacího formuláře přímo na dotyčném katalogu, prostřednictvím kterého zřizovatel nového zdroje dodá provozovateli katalogu potřebné údaje přesně v takovém členění a formě, jakou provozovatel katalogu potřebuje, včetně volby předmětové kategorie, do které má být nový odkaz zařazen. Další fází pak již bývá jen faktické začlenění nových informací do katalogu, které lze do značné míry zautomatizovat. Provozovatel katalogu si obvykle ověřuje pravdivost poskytnutých informací, včetně správného výběru předmětové kategorie do které má být nový odkaz zařazen, ale v zásadě tím sám nevytváří nové informace nad rámec toho, co mu dodal "oznamovatel".