Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p210.php3

Jak hledat v katalogu?

S existencí celého hierarchického systému předmětových kategorií úzce souvisí i nabídkové stránky, které katalogy předkládají svým uživatelům - každé předmětové kategorii je typicky věnována jedna samostatná stránka, ze které pak vedou odkazy na "dceřinné" (specifičtěji zaměřené) podkategorie, nebo zde již přímo jsou uvedeny jednotlivé odkazy na dostupné zdroje. Z toho pak také vyplývá základní způsob práce uživatele s katalogem - uživatel může podle svého uvážení postupně procházet těmito nabídkovými stránkami (doslova: brouzdat se jimi), a přitom sledovat, co je kde nabízeno.

Příklad předmětové kategorie v katalogu Seznam (obsahuje jak odkazy na "dceřinné" (úžeji zaměřené) podkategorie, tak i odkazy na konkrétní zdroje).

Postupné procházení nabídkovými stránkami katalogů je výhodné pro ty uživatele, kteří nemají příliš přesnou představu o tom, co chtějí najít, a chtějí se spíše inspirovat existující nabídkou. Pokud by ale přesnější představu měli, pak by je postupné procházení ("proklikávání se") jednotlivými nabídkovými stránkami naopak velmi zdržovalo - proto je většina katalogů vybavena také mechanismy pro automatické vyhledávání, které na základě uživatelova dotazu prohledá všechny nabídkové stránky katalogu a vrátí mu odkazy na ty z nich, které obsahují hledané odkazy. Příklad ukazuje obrázek (povšimněte si že výsledkem jsou jak odkazy na konkrétní zdroje, tak i odkazy na celé předmětové kategorie v rámci katalogu).

Výsledek vyhledání v katalogu Seznam