Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k206.php3

Motivace čtvrtá: potřeba inteligentního sledování změn

Dalším velkým problémem práce s informacemi na bázi zpřístupňujícího modelu je sledování změn - když už si konkrétní uživatel nějakým způsobem najde takové zdroje, které ho zajímají a které chce pravidelně sledovat, jakým způsobem má být informován o změnách v jejich konkrétním obsahu (například o nové verzi ceníku na konkrétní firemní stránce)? Nebo v případě, kdy si uživatel "stahuje" určitý informační kanál pro off-line čtení, jak často si má stahovat jeho novou verzi?

Principiálně nejjednodušší řešení - pravidelně navštěvovat příslušné zdroje a "vlastnoručně" vyhodnocovat případné změny - rozhodně není nejpohodlnější a časově nejúspornější. Lze to sice svěřit programu (např. inteligentnímu správci bookmarků), který si bude uchovávat na vašem disku poslední verze sledovaných stránek, a pravidelně je bude načítat znovu a porovnávat s předchozí verzí. Je to ale nesmírně náročné, na přenosovou kapacitu i na vytížení samotného uživatelova počítače, a pro uživatele připojující se k Internetu jen občas (typicky komutovaně, přes veřejnou telefonní síť) to je nepoužitelné. Mnohem šetrnějším řešením je požádat správce sledovaného zdroje, aby vás sám informoval o případných změnách, například krátkou emailovou zprávou. To ale dosud nabízí jen velmi málo informačních zdrojů.

V případě informačních kanálů popsaných definičními soubory se doslova nabízí jiné řešení - vyjádřit tyto informace přímo v příslušném souboru. Zde přitom stačí jen velmi málo, například jen údaj o tom, kdy se která informační položka (např. konkrétní WWW stránka) naposledy změnila, a jednoduchým porovnáním s naposledy staženou verzí pak lze rozhodnout, jestli je třeba stahovat verzi novou. Jediné, co je v tomto případě nutné pravidelně monitorovat (přesněji pravidelně stahovat), je samotný definiční soubor informačního kanálu - ten ale může být únosně malý. Navíc v něm může být obsažena také informace o tom, jak často má být tento samotný definiční soubor stahován - pokud například provozovatel kanálu ví, že změny bude dělat jednou za týden, může to v příslušném definičním souboru explicitně vyjádřit.