Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k207.php3

Motivace pátá: efektivnější distribuce informačního obsahu

Způsob přenosu a distribuce informací, používaný v současné době v Internetu, je až na drobné výjimky přenosem typu 1:1, neboli přenosem jedněch dat mezi jedním odesilatelem a jedním příjemcem. Příkladem může být jak fungování elektronické pošty, tak především fungování samotné služby World Wide Web. V případě informačních kanálů, jejichž obsah je určen pro více (či dokonce mnoho) příjemců současně, je ale takovýto způsob distribuce nevýhodný.

Mnohem efektivnější by byl přenos typu 1:n, neboli přenos jedněch dat, od jednoho odesilatele k více příjemcům současně - nejlépe takovým způsobem, aby počet příjemců nebyl apriorně omezen, a stejně tak náklady na takovýto přenos byly nezávislé na tom, kolik je skutečných příjemců. Přenosové technologie takovéhoto typu přitom již dnes existují, jsou dobře zvládnuté a hojně využívané - například pro šíření televizního či rozhlasového vysílání. Pro šíření datového obsahu informačních kanálů se takovéto přenosové technologie s charakterem všesměrového vysílání zatím příliš nepoužívají. První vlaštovky se ale již objevují (například technologie Intercast, obdobná teletextu, která ale místo teletextových stránek rozesílá WWW stránky).

Dostupnost efektivních distribučních technologií pro potřeby šíření informačních kanálů je velmi důležitá také proto, že může zásadním způsobem ovlivnit ekonomický model novodobých informačních služeb na principu kanálů. Až dosud, při použití přenosů typu 1:1, platili za přenos dat v zásadě jednotliví příjemci. V případě distribučních technologií typu 1:n se při dostatečně velkém n vyplatí to, aby i přenos i samotný informační obsah hradil jeho poskytovatel (například z reklamy, která je díky velkému n atraktivní i pro zadavatele reklamy).