Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k205.php3

Motivace třetí: podpora off-line čtení

Zdaleka ne všichni uživatelé dnešního Internetu k němu mají trvalý přístup - častější je spíše přístup příležitostný, realizovaný až na základě momentální potřeby a fyzických možností (například komutovaně, prostřednictvím veřejné telefonní sítě). Pokud si takovýto uživatel chce "stáhnout" určitý informační obsah, tak aby jej mohl "konzumovat" (číst) i v době kdy nebude připojen, narazí na jisté technické potíže - pokud si například stáhne a uloží na svůj místní disk jednotlivé WWW stránky, zjistí že vzájemné odkazy mezi těmito stránkami ukazují stále na jejich původní originály, a nikoli na jejich místní kopie (a lokálními kopiemi WWW stránek se tudíž nedá brouzdat stejně, jako jejich originály). Změnit příslušné odkazy mezi "staženými" stránkami není principiálně těžké, může to snadno udělat program který je bude současně i sám stahovat (tzv. grabber, též: crawler) - skutečný problém je zde ale v tom, jak takovémuto "stahovacímu" programu vymezit, co ještě má stáhnout a co již ne. Pokud totiž není známa logická struktura určitého informačního obsahu (např. soustavy vzájemně souvisejících a vzájemně provázaných WWW stránek), je nesmírně obtížné správně naprogramovat příslušný "stahovací stroj" tak, aby stáhnul právě a pouze to, co je skutečně třeba.

Pokud je ale logická struktura informací, o které se někdo zajímá, dostatečně přesně popsána - což je v případě kanálu popsaného svým definičním souborem - je naopak velmi jednoduché nechat si je "stáhnout" na místní disk a použít pro následné čtení v off-line režimu, kdy uživatel již není připojen k Internetu. Takováto možnost, sledující potřeby uživatelů bez trvalého přístupu k Internetu, je dnes standardně zabudovávána do implementace většiny kanálů. Smysl to má dokonce i pro takové uživatele, kteří jsou k Internetu připojeni trvale. Jejich přípojka totiž nikdy nebude nekonečně rychlá, a tak může být velmi užitečné, když se některé informace dopředu nahrají na místní pevný disk, a zde jsou okamžitě k dispozici pro případ jejich skutečné potřeby. Zvláště výhodné je to u větších multimediálních souborů (například video či audioklipů, na jejichž postupné stahování by uživatelé nemuseli být ochotni čekat).